top of page

Bireysel Terapi

Psikanaliz Psikoanaliz Psikodinamik Terapi

Bireysel Terapi hizmetini hem Bağdat Caddesindeki merkezimizde yüz yüze hem de Online Terapi şeklinde evinizde, ofisinizde alabilirsiniz. Yüze yüze Bireysel Terapi görüşme yapan terapistlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. Online Terapi yapan ekibimizi incelemek için Online sayfamıza geçebilirsiniz >>>

İster yüz yüze veya ister Online olsun Bireysel Terapide farklı terapi ekollerinde çalışan pek çok uzmanımız bulunuyor. Uzmanlarımızın kullandığı yaklaşımları şöyle özetleyebiliriz:

  • Şema Terapi >>>

  • Bilişsel Davranışçı Terapi

  • Psikodinamik Terapi

  • Psikanaliz >>>

  • Varoluşçu / Hümanistik Terapi

  • EMDR

  • Bütüncül / Entegratif Yönelimli Terapi

Hangi Durumlarda Yüz Yüze Terapi Tercih Edilmelidir?

1. Terapi Odasının Gücü: Terapist ile danışanın terapi odasındaki canlı iletişim örüntüsünün, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmalarının çok güçlü bir ilişki dinamiği vardır. Hibrit (yani bazen odada yüz yüze, bazen online) terapi alan pek çok danışanımız, yüz yüze terapi seanslarını daha çok sevdiklerini, online yapmak zorunda kalmadıkları sürece yüz yüzeyi tercih ettiklerini bildirmektedirler. Aynı zamanda odada birlikte varolmanın etkisinin çok daha farklı, çok daha etkileyici ve çok daha samimi bir yanının olduğunu sıklıkla vurgularlar. Biz terapistler için de aynı ortamda olmanın ilişkisel etkisi çok daha hakiki, doğal ve çok daha etkilidir.​

2. Yaşantısal Terapi Teknikleri: Kullanılan bazı terapi teknikleri terapistle danışanın aynı oda içinde birlikte çalışmalarını ve bazı egzersizler yapmalarını gerektirebilir. Mesela boş sandalye, çift sandelye, "role play", psikodrama gibi teknikler birlikte çalışılan tekniklerdir.

3. Ciddi Ruh Sağlığı Sorunları: Şiddetli ruh sağlığı sorunları, intihar düşünceleri veya atak dönemlerinde, yüz yüze terapi daha uygun olabilir.

4. Daha Derin İşlenmesi Gereken Konular: Bazı özel kişisel konular veya travmatik deneyimler, yüz yüze terapi ile daha etkili bir şekilde işlenebilir.

5. Sözel Olmayan (Nonverbal) İletişim: Vücut dilinin veya sözel olmayan ifadelerin önemli olduğu durumlarda, yüz yüze terapi daha uygun olabilir.

6. Kişisel Tercih: Bazı bireyler duygusal derinlik veya kişisel konuları daha rahat paylaşabilmek için yüz yüze etkileşimi tercih eder ve terapistleriyle fiziksel olarak aynı mekânda olmayı önemserler.

7. Gizlilik Endişeleri: Kişisel konuları paylaşırken gizlilik endişesi olanlar, online terapi yerine geleneksel terapinin sağladığı mahremiyeti tercih edebilirler.

Elbette Online terapide de bu yukarıda sayılan unsurlar ele alınabilir veya yaşanabilir, ancak insan olmanın en önemli özelliklerinden biri olarak yüz yüze iletişimin gücü tercih unsurudur.

Online Bireysel Terapi Ekibimizi görmek için tıklayın >>>

Yüz yüze Bireysel Terapi Ekibi

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Gamze Çarboğa

Uzm. Psk. Gamze Çarboğa 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Acıbadem Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema Terapisti (ISST Son Aşamada)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Dilara Yıldız Karaman

Uzm. Psk. Dilara Yıldız Karaman 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema Terapisti (ISST)

Evlilik Terapisti (SIP)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Gözde Pehlivantürk Koytak_edited.jpg

Uzm. Psk. Gözde Pehlivantürk Koytak

İstanbul Şehir Üniv. - Psikoloji

Marmara Üniv. - Klinik Psikoloji Master

TED Üniv. - Klinik Psikoloji Doktora (devam)

Şema Terapisti (ISST Süpervizyonda)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Seray Akça

Dr. Seray Akça

Yeditepe Üniv. - Psikoloji

ODTÜ - Klinik Psikoloji Doktora

Şema Terapisti (ISST Son Aşamada)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Ömer Emre Bayram

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Yeditepe Üniv. - Psikoloji / PDR​

Acıbadem Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema Terapisti (ISST)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Nevcihan Sağlam

Uzm. Psk. Nevcihan Sağlam

Atılım Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema Terapisti (ISST)

EMDR II. Düzey Terapisti (EMDR Derneği Sertifikalı)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Kerime Camadan

Uzm. Psk. Kerime Camadan

Univ. de Rennes 2, Licence de Psychologie

Univ. de Rennes 2, Master de Psychopathologie

Univ. de Faculté de Médecine Rennes I, Addictologie

Psikanalist 

Lacan ekolü Psikodinamik Terapist

Evlilik Terapisti

Psikolog Psikolojik DanışmanlıkBireysel Terapi Asude Özdemir

Doç. Dr. Asude Özdemir

Marmara Üniv. - Psikolojik Danışma

Hacettepe Üniv. - Psikolojik Danışma Master

Marmara Üniv. - Psikolojik Danışma Doktora

Evlilik Terapisti (SIP)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Atacan Küçükoğlu

Uzm. Psk. Atacan Küçükoğlu 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Psikodinamik Terapi

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Deniz Kanat Uyar

Uzm. Psk. Deniz Kanat Uyar

Koç Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema Terapisti (ISST Son Aşamada)

Klinik Psikolog Psikolojik Danışmanlık Bireysel Terapi Gamze Gültekin Altınbaş

Dr. Gamze Gültekin Altınbaş

ODTÜ. - Psikoloji

Doğuş Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Dokuz Eylül Üniv. - Klinik Psikoloji Doktora

bottom of page