top of page
Doktor Klinik Psikolog Gamze Gültekin Altınbaş

Dr. Gamze Gültekin Altınbaş

Klinik Psikolog, Psikoterapist
 • ODTÜ, Psikoloji Bölümü, 2012
 • Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2015
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2022

Lisans derecesini 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Koç Üniversitesi’nde, lisans eğitiminin son senesinde ise Doç. Dr. Azmi Varan’ın yanında staj yaptı.


Yüksek lisans eğitimini 2015 yılında Doğuş Üniversitesi’nde tamamlayarak klinik psikoloji alanında uzmanlığını aldı. Tezinde kişiliğin narsisizm, Makyavelizm ve psikopati özelliklerini suçluluk, utanç duyguları, risk alma, kendini sunma davranışları gibi kişiler arası ilişkiler perspektifinde inceledi. Uzmanlık eğitimi süresince ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Bu eğitim esnasında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DÜPEM) süpervizyon kapsamında psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. Aynı dönemde İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamladı.


Uzmanlık eğitiminin son senesinde İzmir’e taşındı ve 2014 – 2016 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında Barcelona Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev aldı. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2020 yılında, pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamlarda sunulan uygulamalara bir rehber olması hedefiyle Türk Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan telepsikoloji kılavuzunun oluşturulma sürecinde yazar olarak katkı sundu.


Doktora eğitimini 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora tezinde klinik görüşme deneyimini psikoloji alanında eğitim gören kişilere yönelik yeni bir yöntem çerçevesinde inceledi. Yüksek lisans sürecinde olduğu gibi doktora sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mediko bünyesinde ve süpervizyon kapsamında danışanlarla görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda İzmir’de yer alan özel bir danışmanlık merkezinde bireysel görüşmelere devam etti.


Uzmanlık ve doktora eğitiminde edindiği terapi yaklaşımına ek olarak Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı temel düzey Şema Terapi eğitimini tamamlayarak süpervizyon aşamasına geldi. 2022 yılından itibaren akademik çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Entegratif Yaklaşım

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 

İlgilendiği Konular

 • Kişilerarası ilişkilerde zorluklar

 • Grup içinde rahat hissedememe

 • Terk edilme kaygısı

 • Güven duymada zorluklar

 • Karar vermede zorlanma

 • Erteleme, kaçınma davranışları

 • Kendilik odaklı sıkıntı veren hisler (değersizlik, sevilmezlik, yetersiz hissetme vb.)

 • Endişe ve kaygıyı düzenlemede güçlük

 • Suçluluk, utanç duyguları

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2022 – halen
Doktor öğretim üyesi

Medipol Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2020
Yarı-zamanlı öğretim görevlisi

Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2020
Yarı-zamanlı öğretim görevlisi

Barcelona Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2018
Sanal gerçeklikle terapi kapsamında dört ay süresince araştırmacı olarak görev aldı.

İzmir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2014 -2016
Araştırma görevlisi

Psikoterapi Deneyimi
 

Özel Psikoterapi Uygulamaları
2016-2018
İzmir’de yer alan bir kurumda bireysel psikolojik görüşmeler yürüttü.


Dokuz Eylül Üniversitesi, Mediko
2016-2017

Doktora eğitimi sırasında süpervizyon kapsamında bireysel psikolojik görüşmeler yürüttü.


Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi
2013 -2014
Yüksek lisans eğitimi sırasında süpervizyon kapsamında bireysel psikolojik görüşmeler yürüttü.

YAYINLARI

Gültekin, G. & Yorulmaz, O. (2022). Psikolojik Görüşme Eğitiminde Sanal Danışan Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme. Psikoloji Çalışmaları, 42(2), 257-290.


Gültekin, G. & Yorulmaz, O. (2021). Usability Assessment of a Novel Virtual Tool for Psychology Students’ Clinical Interview Experience. International Congress of Psychology, July, 18 – 23,
Prague/Czech Republic.


Gültekin, G. & Yorulmaz, O. (2020). A Virtual Simulation Program of Clinical Interview: Preliminary Results on Change in Self-Efficacy and Anxiety Levels of Psychology Students. 25th annual international CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference, Italy.


Yorulmaz, O., Derin, S., Göcek Yorulmaz, E., Gültekin, G., & Baş, S. (2020). Çevrimiçi Psikolojik
Müdahale ve Uygulamalar için Telepsikoloji Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği: Ankara.


Porras Garcia, B.; Ferrer Garcia, M.; Olszewska, A.; Yilmaz, L.; González Ibañez, C.; Gracia Blanes, M.;
Gültekin, G.; Serrano Troncoso, E.; Gutiérrez Maldonado, J. (2019). Is This My Own Body? Changing the Perceptual and Affective Body Image Experience among College Students Using a New Virtual Reality Embodiment - Based Technique. Journal of Clinical Medicine, 8(7), 925.


Gültekin, G. (2019, Mayıs). Psikoterapide Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Görüyorum Öyleyse Var Mı?.
[Sözel Bildiri]. IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.


Gültekin, G., & Derin, S. (2017). Psikoterapide Bütünsel Yaklaşım ve Güncel Bir Örnek: Bilişsel Analitik
Terapi. Orçun Yorulmaz (Ed.), Psikoterapide Güncel Konular - Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok
Boyutlu Bir Bakış içinde. Nobel Akademik Yayıncılık.


Gültekin, G., Derin, S., Cömert, G., Nazlıgül, M. & Yorulmaz, O. (2016, September). Are Illusory Beliefs
and Morphing Fear Really Associated with Obsessive Compulsive Symptoms in a Turkish Analogue Sample? [Poster session]. The 46th European Association for Behavioral and Cognitive Therapies Congress, Stockholm.


Gültekin, G. & Bahçekapılı, H. (2015, July). Examining Dark Triad in Interpersonal Context: Its Relationship with Risk Taking and Self-Presentation [Conference presentation]. The 14th European Congress of Psychology, Italy.


Eremsoy, E., Gültekin, G., Uysal, A., & Bahçekapılı, H. (2015, Mayıs). Kirli Onikili Ölçeği ile Kısa Karanlık Üçlü Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [Poster Bildiri]. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara.


Uysal, A., İkikardeş, E., Gültekin, G., Yerlikaya, G. & Eremsoy, E. (2013, Mayıs). Abartılmış Tiksinme Algısı Ölçeği ile Tiksinme Yatkınlığı ve Duyarlılığı Ölçeği Revize Edilmiş Formunun Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri. [Poster bildiri]. VI. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, İstanbul.

Dr. Gamze Gültekin Altınbaş

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page