top of page
Uzman Klinik Psikolog Ömer Emre Bayram

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Şema Terapisti (ISST)
 • Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü / PDR Bölümü, 2017
 • Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2021

Yeditepe Üniversitesi'nde çift anadal programı yaptı ve 2017 yılında "Psikoloji" ve "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Psikoloji bölümünü "bölüm birincisi", PDR bölümünü "bölüm üçüncüsü" olarak tamamladı. Lisans eğitiminde Erasmus+ öğrenci değişimi programı ile Ljubljana Üniversitesi Andragoji ve Pedagoji Bölümü’nde öğrenim gördü. Lisans eğitimi boyunca çeşitli eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezinde ve yaşlı bakım evlerinde stajlar yaptı.

Lisans eğitiminin ardından 1 yıl süreyle özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çalıştı. Burada öğrenciler ile bireysel görüşmeler, sınav kaygısı gibi alanlar ile ilgili grup danışmanlığı, kariyer planlama görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca çeşitli konularda veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerler verdi.

2018 yılında Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. Uzmanlık eğitimi boyunca ağırlıklı olarak "Bilişsel Davranışçı Terapi" yönelimli psikoterapi eğitimi aldı. Yüksek lisansını ‘‘Antidepresanlara yönelik tutum ve inançlarda hastalık algısı, sosyal damgalanma ve algılanan sosyal desteğin rolü’’ adlı tezi ile bitirdi. Yürüttüğü araştırmayı 21. Ulusal Psikoloji Kongresinde sözlü bildiri şeklinde sundu.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında bir yıl boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadın, erkek ve çocuk/ergen yataklı servislerinde klinik stajını tamamladı. Aynı dönemde bir yıl süresince Dr. Ahmet Tosun süpervizörlüğünde psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. 

The International Society of Schema Therapy (ISST) üyesidir. 2019 yılında ISST onaylı Şema Terapi temel eğitimini Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan aldı. Sonrasında yaklaşık iki yıl boyunca Dr. Esra Ersayan’dan aldığı süpervizyonlar ile birlikte süpervizyon sürecini tamamladı. 2022 yılında sürekli eğitim programı kapsamında Dr. Esra Ersayan’dan Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı çalıştayına katıldı. 2023 yılında ise akreditasyon gerekliliklerini tamamlamasının ardından ISST onaylı Şema Terapisti olmaya hak kazandı.​

2019 yılından bu yana Dr. Ahmet Tosun'dan aldığı "Varoluşçu - Hümanistik Terapi" eğitim ve süpervizyonlarına, artık ileri düzeyde devam etmektedir. Dr. Tosun'la birlikte "klinik psikologlar" için hazırladıkları Hümanistik Psikoterapi Eğitim Programının koordinatörlüğünü ve yardımcı eğitimciliğini yürütmektedir. Aynı zamanda pek çok ortak projede Dr. Tosun'la birlikte çalışmalarına devam etmektedirler.

 

2021 yılından bu yana Dr. Özlem Çağın Tosun'dan "İlişkisel Psikoterapi Teknikleri" eğitim ve süpervizyonu almaktadır. Özellikle danışanının kişilerarası ilişki örüntülerine odaklı olarak çalıştıkları bu eğitimde, bütüncül bir çerçeve kullanmaktadırlar.

 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 2021 yılında TPD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen Psikolojik İlk Yardım Eğitimi ve Travma Temel Eğitimlerini aldı. 30 Ekim İzmir depremi ve Koronavirüs süresinde desteğe ihtiyacı olan bireylere yönelik TPD’nin yürüttüğü psikososyal destek ekibinde gönüllü olarak görev aldı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında TPD şubelerinin oluşturduğu Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) Projesi kapsamında alanda aktif olarak psikososyal destek çalışmalarında görev almıştır. 

 

2022 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi İngilizce ve Türkçe Psikoloji Bölümlerine yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çeşitli dersler vermektedir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Hümanistik Yaklaşım

 • İlişkisel Terapi Yaklaşımı

 • Şema Terapi (ISST)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

İlgilendiği Konular

 • Kişilerarası ilişki problemleri

 • İlişkilerde şemaları keşfetme

 • İlişkiyi bozan modları keşfetme

 • Yanlış veya uygun olmayan partnerle seçme

 • Sevilme ve ilgi bağımlılığı

 • Terk edilme korkusu, ayrılma kaygısı

 • İlişkide kendine güven problemleri

 • İlişkide eşine güvenememe, şüphecilik, kıskançlık

 • İlişkilerde duygusal bağımlılık

 • İlişkilerde değersizlik ve yetersizlik duyguları

 • İlişkilerde iletişim becerileri ve çatışma çözme

 • Yapayalnızlık veya kimsesizlik duyguları

 • Eşler arasındaki uyumsuzluk

 • Değersizlik ve yetersizlik gibi duygular,

 • Duyguları tanıma,

 • Başarısızlık, kusurluluk,

 • İş ve okul yaşamı ile ilişkili sorunlar, 

 • Özgürleşme, bireyleşme,

 • Kendini keşfetme süreci.

PROFESYONEL DENEYİMİ

Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2022 - Halen 

Ek Görevli olarak ders vermektedir.

 

Psikoterapi Deneyimi

 

İnventa Psikoloji

2022 – 2023

Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermektedir.

 
Pinna Psikoloji

​2021 - Halen

Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermekte

Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi
2019-2020
Uzmanlık eğitimi süresince yetişkin bireylere süpervizyon altında psikoterapi hizmetleri sunmuştur.

Özel Eğitim Kurumu (Doğa Koleji)

2017 – 2018 

Özel bir eğitim kurumunda Psikolojik Danışman olarak bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, kurum içi eğitimler gerçekleştirmiştir.

YAYINLARI

Meral Öğütçü, Y., Yakın, İ., Çarboğa, G. & Bayram, Ö. E. (2023). Kovid-19 kaynaklı endişenin yaygın anksiyete bozukluğuna etkisinde bilinçli farkındalık, bilişsel kontrol ve bilişsel esneklik değişkenlerinin aracı rolü . Klinik Psikoloji Dergisi.

 

Bayram Ö. E. & Kahraman F. (2022, Ekim). Antidepresanlara Yönelik Tutum ve İnançlar Üzerinde Hastalık Algısı, Sosyal Damgalanma ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü. [Sözel Bildiri] 21. Ulusal Psikoloji Kongresi. Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page