top of page
Uzman Klinik Psikolog Nevcihan Sağlam | Kadıköy Bağdat Caddesi

Uzm. Psk. Nevcihan Sağlam

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Şema Terapisti (ISST)
EMDR II. Düzey Terapisti (EMDR Derneği Sertifikalı)
 • Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2012
 • Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2016
 

Ankara Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2012 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı.​


Lisans eğitimi sonrasında 1 yıl süreyle özel bir eğitim kurumunun psikolojik danışmanlık biriminde psikolog olarak görev aldı. Burada engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık verdi.


Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimine 2013 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda başladı. Burada Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yönelimli psikoterapi eğitimi aldı.  Yüksek Lisans Tez çalışmasında, "erken dönem uyumsuz şemaların ve ebeveynlik stillerinin bireylerin duygularını tanıma ve ifade etmelerine olan etkisini" inceledi.


Uzmanlık eğitimi boyunca süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı dönem Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan,‘’Elimi Tutar Mısın?” (Şizofreni Hastalarının Maruz Kaldığı Damgalanma ve Ayrımcılığı Gidermek için Aile ve Toplumun Eğitilmesi) Projesi’nde gönüllü olarak çalıştı. ​


​The International Society of Schema Therapy (ISST)'nin eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlayarak, uluslararası Şema Terapi sertifikasına sahip olan bir terapisttir. Terapi uygulamalarında ağırlıklı olarak Şema Terapi kullanmaktadır.


Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey ve 2. Düzey Eğitimleri’ni tamamladı. Halen bu alanda eğitimlere ve süpervizyon çalışmalarına katılmaktadır. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar gibi önemli travmaları ve çocukluk çağında yaşanan etkisi travmatik olan her tür yaşantı; şiddete maruz kalma, aşağılanma, terk edilme, reddedilmeler gibi travmatik yaşantıları çalışmada EMDR uygulamasından yararlanmaktadır. 


2016-2019 yılları arasında Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev aldı. Burada üniversite öğrencisi ve çalışanlarına psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sağladı.


2019’da İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda, 2020'de Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında ek görevli olarak psikoterapi süpervizyon dersi vermektedir.


Nevcihan Sağlam 2015 yılında Pinna Psikoloji ekibine katılmıştır ve halen burada yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir. 

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.
 

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Şema Terapi (ISST)

 • EMDR II. Düzey (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) (EMDR Derneği Sertifikalı)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

İlgilendiği Konular

 • İşlevsel olmayan şemalar

 • Duygusal çöküntüler, mutsuzluk 

 • Kişilerarası ilişki sorunları,

 • Benlik değeri,

 • Öz güven, kendine yeterlilik,

 • İlişkilerde bağımlılık,

 • Terk edilme ve ayrılma şemaları,

 • Yalnızlık ve kimsesizlik şemaları,

 • Değersizlik ve sevilmezlik şemaları,

 • Güçsüzlük ve yetersizlik şemaları,

 • Duygusal sorunlarla başa çıkma,

 • Duyguları tanıma ve yönetme

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyimi

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2021-Halen
Ek görevli olarak süpervizyon dersleri vermektedir.
Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2020
Ek görevli olarak süpervizyon dersleri verdi.
İstanbul Şehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2019
Ek görevli olarak süpervizyon dersleri verdi.
Psikoterapi Deneyimi
Pinna Psikoloji

​2015 - Halen

Uzman Klinik Psikolog 

Işık Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi

2016-2019

Uzman Klinik Psikolog olarak  öğrencilere ve üniversite personeline psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri sundu.

Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi

2014-2015

Yetişkinlere bireysel psikolojik danışmanlık verdi.

Toplum Ruh Sağlığı Projesi

2014

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi" tarafından hazırlanan, ‘’Elimi Tutar Mısın?” (Şizofreni Hastalarının Maruz Kaldığı Damgalanma ve Ayrımcılığı Gidermek için Aile ve Toplumun Eğitilmesi) Projesi’nde gönüllü psikolog olarak çalıştı.

Özel Eğitim Merkezi

2012​ - 2013

Psikolog olarak öğrenci danışmanlığı ve psiko-eğitim hizmetleri verdi.

Uzm. Psk. Nevcihan Sağlam

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page