top of page
Psikolojik danışmanlık psikolog Doç. Dr. Asude Malkoç

Doç. Dr. Asude Özdemir

Bireysel Psikolojik Danışman
Çift ve Evlilik Danışmanı
 • Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 2001
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yüksek Lisans (M.S.), 2005
 • Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (PhD), 2011
 • İstanbul Medipol Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent, 2021

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin son yılında Kadir Has Anadolu Lisesi rehberlik biriminde staj yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimine, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Doktora Programı’nda devam etti. "Öznel İyi Oluş Programının Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi” başlıklı doktora teziyle 2011 yılında doktor ünvanı aldı. 

Akademik hayatına Trakya Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı.  Yüksek lisans eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi ve doktora eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora sonrasında Trakya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Yardımcı Doçent Doktor ünvanıyla lisans ve lisans sonrası programlarında pek çok ders verdi.

2017 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) bölümünde doçent doktor olarak öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Lisans düzeyinde, gelişim psikolojisi I-II, yaşam dönemleri ve uyum problemleri, okullarda pdr uygulamaları, yakın ilişkiler psikolojisi, aile danışmanlığı, bireyle danışma uygulaması, psikolojik danışma ilke ve teknikleri ve psikolojik danışma becerileri derslerini; yüksek lisans düzeyinde psikolojik danışmada çağdaş yaklaşımlar derslerini vermektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuş, yurtdışı ve yurtiçi dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

 

Yüksek Lisans Eğitimi sırasında Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan’dan "Kısa Yoğun Acil Psikoterapi" eğitimini, Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar tarafından verilen "Gestalt Terapi - I" eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi süresince, DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından verilen “Mesleğe Hazırlık ve Staj Programına" katıldı. Doç. Dr. Volker Thomas tarafından verilen "Filial Terapi Semineri ve Filial Terapi Atölye Çalışmasına" katıldı.

2016 yılında Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi" 1. modülünü tamamladı. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi’nde Prof. Dr. Zümra Atalay tarafından verilen "Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Çalıştayına" katıldı.

2017-2020 yılları arasında Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nün Sibel Erenel tarafından verilen “Satir Dönüşümsel Sistemik Odaklı Çift ve Aile Terapisi” eğitimi tamamlayarak Aile ve Çift Terapisti ünvanı aldı. Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen "Çift ve Aile Terapisi" atölye çalışmalarını tamamladı. 2020-2021 yıllarında Dr. Öğretim Üyesi Senem Zeytinoğlu Saydam tarafından verilen "Duygu Odaklı Çift Terapisi I - II" eğitimlerini tamamladı. Ayrıca, Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam ve Dr. Ting Liu tarafından verilen "Duygu Odaklı Bireysel Terapi - I" eğitimini tamamladı. 
 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) üyesidir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Tera

 • Duygu Odaklı Çift Danışmanlığı

 • Hümanistik Yaklaşım

İlgilendiği Konular

 • Duygusal sorunlarla başa çıkma

 • Duyguları tanıma ve yönetme

 • Duygusal çökkünlük

 • Duygu düzenleme

 • İnsanlar tarafından anlaşılmama ve değersizlik duyguları

 • Kişilerarası ilişki problemleri

 • Ayrılma ve terk edilme kaygısı

 • İlişkide kendine ve ötekine güven problemleri

 • İlişkilerde bağımlılık
  Kendini kabul
  ​​

Çift ve Evlilik Danışmanlığında

 • İletişim becerileri ve çatışma çözme

 • İlişkide güven kaybı

 • İlişkide değersizlik duygusu

 • Yalnızlık duygusu

 • Eşler arasındaki uyumsuzluk

 • Duygusal izolasyon

 • Benlik değeri

 • Aile içi çatışmalar

PROFESYONEL DENEYİMİ

İstanbul Medipol Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
2017- halen
Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) olarak görevine devam etmektedir.

Trakya Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
​2011- 2017
Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.

Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
​2006- 2011
Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
​2002-2005
Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Trakya Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
​2001- 2002
Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

YAYINLARI

Malkoç (Özdemir), A. (2020). Dönüşümsel Sistemik Terapi. A. Malkoç (Özdemir), M. Aslan Gördesli (Ed.) Ruh Sağlığı Profesyonelleri için El Kitabı: Kuram, İlke ve Teknikler. (1. Baskı) içinde (s.333-369). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık


Malkoç (Özdemir), A., Aydın Sünbül Z. (2020). The relationship between emotional literacy, cognitive flexibility and counseling self-efficacy of senior students in psychology and psychological counseling and Guidance. Educational Research and Reviews, 15(1), 27-33.


Yılmaz Z H., Malkoç (Özdemir) A. (2020). Kaynaştırma sınıfına devam eden zihin yetersizliği olan öğrencilere uygulanan akran zorbalığına ilişkin öğretmen görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 114-133.


Malkoç (Özdemir) A., Kesen Mutlu A. (2019). Mediating the effect of cognitive flexibility in the relationship between psychological well-being and self-confidence: A Study on Turkish University Students. International Journal of Higher Education, 8(6), 278-
287.


Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F., Aydın Sünbül Z. (2019). The Relationship Between Interpersonal Emotion Regulation and Interpersonal Competence Controlled for Emotion Dysregulation. International Journal of Higher Education, 8(1), 69-76.


Çekici F., Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R. (2019). The Moderating Role of Authenticity in the Relationship Between Valued Living and Life Satisfaction in Undergraduate Students. Journal of Education and Training Studies, 7(3) 22-28.


Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F., Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A. (2019). The Psychometric Properties of the Mindfulness in Teaching Scale in a Turkish Sample. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 381-386.


Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F., Aydın Sünbül Z. (2018). Interpersonal Emotion Regulation Scale (IERS): Adaptation and Psychometric Properties in a Turkish Sample. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(4), 754- 762.


Malkoç (Özdemir) A., Kesen Mutlu A. (2018). Academic Self-efficacy and Academic Procrastination: Exploring the Mediating Role of Academic Motivation in Turkish University Students. Universal Journal of Educational Research, 6(10), 2087-2093. 


Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir), A. (2018). A mindful pathway to flourishing: Mediating effects of self-compassion and valued living in college students. European Journal of Education Studies, 5(1), 174-186.


Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F., Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A. (2018). The psychometric properties of Mindfulness in Parenting Questionnaire (MIPQ) in Turkish sample. European Journal of Education Studies, 5(5), 175-188.


Çekici F., Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R. (2018). Değer Odaklı Yaşam Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13 (19), 459-471.


Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F. (2018). Mindful Self-Care Scale (MSCS): Adaptation and Validation in a Normative Turkish Sample. European Journal of Educational Research, 7(4), 887-892.


Malkoç (Özdemir) A., Aslan Ayşe E. (2018). The effect of a subjective well-being intervention program on happiness. European Journal of Education Studies, 5(2), 11-26.


Aydın Sünbül Z., Malkoç (Özdemir) A., Aslan Gördesli M., Arslan R., Çekici F. (2018). Mindful Self-Care Dimensions as Agents of Well-being for Students in Mental Health Fields. European Journal of Education Studies, 5(5), 33-41.


Donat Bacıoğlu S., Onat Kocabıyık O., Malkoç (Özdemir), A. (2017). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Okullardaki Rehberlik Servisini Değerlendirmeleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 45-62.


Türk T., Malkoç (Özdemir) A., Onat Kocabıyık O. (2017). Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1), 1-12.


Yalçın İ., Malkoç (Özdemir) A. (2015). The Relationship Between Meaning in Life and Subjective Well-Being: Forgiveness and Hope as Mediators. Journal of Happiness Studies, 16(4), 915-929.


Malkoç (Özdemir) A., Yalçın, İ. (2015). Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 35-43.

Yalçın İ., Malkoç (Özdemir) A. (2013). Adaptation of Personal Growth Initiative Scale-II to Turkish and investigation of psychometric properties. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 26(3), 258-266.


Yalçın İ., Arıcıoğlu A., Malkoç (Özdemir) A. (2012). Premarital sex, social support, submissive behaviors, and loneliness among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counseling, 34, 259-267.


Malkoç (Özdemir) A., (2013). Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi (Yaşam Boyunca İyilik Halini Arttırmak) (Çeviri), Bölüm adı:(İlk Anılar: İlk Anılarda GPDT Kullanarak İkinci Dereceden Değişim Sağlama) Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları., Editör: Owen Korkut Fidan, 1. Baskı 
 

Malkoç (Özdemir) A., Akkoyun F., (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Olgu
Sunumu Yaklaşımıyla, Bölüm adı: (Çözüm Odaklı Terapi (2. Basımdan Çeviri)) Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: AKKOYUN FÜSUN, 1. Baskı


Malkoç (Özdemir) A., Erginsoy Osmanoğlu D. (2008). Üniversite öğrencilerinin rekabetçi tutum özellikleri ile ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmaları ve çok boyutlu kıskançlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Psikoloji Çalışmaları, 28, 1-14.


Malkoç (Özdemir) A., Ergene T. (2005). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II, Bölüm adı:(Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Programının Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeyine Etkisi) Pegem Akademi Yayınları, Editör: Erkan Serdar, Kaya Alim, 2. Baskı

Dr. Asude Özdemir

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page