top of page

Şema Terapi

Şema terapi psikoterapi psikoterapist mod kırılgan çocuk ebeveyn

Bu terapi ekolü, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik yaklaşımların bir kombinasyonunu içerir. Temelde, geçmiş deneyimlerin bugünkü duygusal tepkileri ve davranışları nasıl etkilediğini anlamaya odaklanır. Şemalar, kişinin genellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki deneyimlerinden edindiği temel düşünce ve duygu kalıplardır. Bu kalıplar bir kere oluştuktan sonra kişinin karşısına çıkan tüm duygusal deneyimler bu kalıplarla şekillendirilir.

Şema Terapi'de, bu kalıpların ya da şemaların kişiye yaşattığı duygusal zorluklarını anlama, değişim için çalışma ve sağlıklı düşünce ve davranış kalıpları geliştirme fırsatı verilir. Terapi süreci, kişinin duygusal tepkilerini daha iyi anlamasını, bu tepkileri yönetmesini ve daha sağlıklı, olumlu ilişkiler kurmasını destekler.

Temelde, Şema Terapi'nin üç ana bileşeni bulunur:

  1. Şemalar: Şemalar, kişinin yaşam boyu edindiği temel inançlar, duygusal tepkiler ve kalıplardır. Genellikle çocukluk deneyimlerinden kaynaklanır ve kişinin dünyayı nasıl algıladığı, kendine nasıl değer verdiği ve diğerleriyle nasıl ilişki kurduğu gibi konularda etkili olabilir.

  2. Modlar: Modlar, belirli bir şema etrafında yoğunlaşmış duygusal durum ve reaksiyonlardır. Örneğin, "çocuk benlik modu"nda biri, geçmişteki travmatik deneyimlere dayalı olarak güvensizlik veya değersizlik hissedebilir.

  3. Davranışsal Değişim: Şema Terapi'de amaç, olumsuz şemaları tanımak, farkındalık oluşturmak ve daha sonra bu şemaları değiştirmek için çalışmaktır. Bu süreçte, terapist kişiye duygusal tepkilerini anlama, zararlı modları tanıma ve bunları daha sağlıklı ve olumlu modlarla değiştirme konusunda rehberlik eder.

 

Terapi sürecinde, terapist ve kişi, kişinin şemalarını ve bu şemaların günlük yaşamda nasıl etkili olduğunu anlamak için birlikte çalışır. Bu anlayış, kişinin duygusal zorluklarına ve tekrarlayan ilişki problemlerine neden olan kök sorunları ortaya çıkarabilir.

Şema Terapi, kişinin sağlıklı ve olumlu şemalar geliştirmesine, duygusal ihtiyaçlarını karşılamasına ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine yardımcı olabilir.

 

Bu terapi, özellikle kronik duygusal problemler yaşayanlar, tekrarlayan ilişki sorunları yaşayan çiftler veya travmatik deneyimleri olan bireyler için etkili olabilir.

Şema Terapistleri

Şema terapi terapisti Dilara Yıldız Karaman

Uzm. Psk. Dilara Yıldız Karaman 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Online klinik Psikolog Terapi Psikolojik Danışma Psikoterapi Şema Terapi Psikolog Gamze Çarboğa

Uzm. Psk. Gamze Çarboğa 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Acıbadem Üniv. - Klinik Psikoloji Master

ISST Sertifikası son aşamasında

Şema terapi terapisti Berna Sarı

Dr. Berna Sarı

ODTÜ - Psikoloji

Universitiet Leiden - Klinik Psikoloji Master

Universitiet Gent - Klinik Psikoloji Doktora

Şema terapi terapisti Nevcihan Sağlam

Uzm. Psk. Nevcihan Sağlam

Atılım Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Şema terapi terapisti Ömer Emre Bayram

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Yeditepe Üniv. - Psikoloji / PDR​

Acıbadem Üniv. - Klinik Psikoloji Master

Online klinik Psikolog Terapi Psikolojik Danışma Psikoterapi Şema Terapi Psikolog Seray Akça

Dr. Seray Akça

Yeditepe Üniv. - Psikoloji

ODTÜ - Klinik Psikoloji Doktora

ISST Sertifikası son aşamasında

Online klinik Psikolog Terapi Psikolojik Danışma Psikoterapi Şema Terapi Psikolog Deniz Kanat Uyar

Uzm. Psk. Deniz Kanat Uyar

Koç Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

ISST Sertifikası son aşamasında

Online klinik Psikolog Terapi Psikolojik Danışma Psikoterapi Şema Terapi Psikolog Gözde Pehlivantürk Koytak_edited.jpg

Uzm. Psk. Gözde Pehlivantürk Koytak

İstanbul Şehir Üniv. - Psikoloji

Marmara Üniv. - Klinik Psikoloji Master

TED Üniv. - Klinik Psikoloji Doktora (devam)

ISST Süpervizyon sürecinde

The International Society of Schema Therapy (ISST)

 

Uluslararası Şema Terapi Derneği

ISST, kendini şema terapinin ilkelerine ve uygulamalarına adamış, üye sistemiyle çalışan bir kuruluştur. Dünyanın dört bir yanından klinisyenler, araştırmacılar, eğitimciler ve destekçilerden oluşan bir topluluğu bir araya getiren ISST, eğitimler, çalıştaylar, araştırmalar ve sertifikalar da dahil olmak üzere şema terapi uygulaması için mükemmellik standartları oluşturmayı amaçlar.

ISST Sertifikalı Şema Terapisti olmak için yaklaşık 3-4 yıl süren ISST eğitimlerini tamamlamak gerekir. Bu eğitim, kişi klinik psikolojide uzmanlığını aldıktan sonra başlar. Temel teorik eğitim1 yıl sürer. Ardından Şema Terapi uygulamaları ve Süpervizyon Süreci başlar. Bu da yaklaşık iki yıl kadar sürer. Bu aşamayı tamamlayan adaylar Son Değerlendirme aşamasına gelir. Burada da ISST Kurulunun değerlendirmesinden geçerler ve yeterli olduklarına karar verilen adaylar ISST Sertikası alırlar. Bu sayfadaki uzmanlarımız ISST eğitimlerini tamamlamış ve uluslararası Şema Terapisti sertifikalarını almış ya da süreçteki son aşamaya ulaşmış, yakın zamanda sertifikalarını alacak olan terapistlerdir.

bottom of page