top of page
Doktor Klinik Psikolog Berna Sarı

Dr. Berna Sarı

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Şema Terapisti (ISST)
  • ODTÜ, Psikoloji Bölümü, 2010
  • Universiteit Leiden, Klinik Psikoloji Master (M.S.), 2012
  • Universiteit Gent, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2016

Lisans derecesini 2010 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitim sırasında Balıklı Rum Hastanesi, Psikiyatri Kliniğinde staj yaptı. Yüksek lisans derecesini 2012 yılında Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranışsal Terapi Eğitimi de almıştır. Doktora derecesini ise Klinik Psikoloji alanında Belçika’da Ghent Üniversitesi’nde tamamladı. Lisansüstü tezleri genellikle duygu durum bozukluklarına (özellikle kaygı) etki edebilecek bilişsel faktörler üzerine odaklanmaktadır.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı temel düzey Şema Terapi ve Psikolog Dr. Esra Ersayan tarafından verilen ISST onaylı Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Tekniklerin Kullanımı eğitimlerini tamamlamıştır. Daha sonra Dr. Esra Ersayan tarafından verilen Şema Terapi süpervizyonu tamamlayarak ISST onaylı Şema Terapisti ünvanını almıştır.

Doktora eğitimini takiben Üsküdar Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu an Antalya Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmaları genellikle duygu düzenleme, kaygı, depresyon ve bilişsel yanlılıklar üzerinedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

  • Entegratif Yaklaşım

  • Şema Terapi (ISST Sertifikalı)

 

İlgilendiği Konular

  • Kaygı

  • Stresle başa çıkma

  • Duygu durumları

  • Duygu düzenleme güçlükleri

  • Kişilerarası problemler

PROFESYONEL DENEYİMİ
Antalya Bilim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi

2022 - 2023

Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi

​2020 - 2022

 

Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi

​2017 - 2020

TUBITAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı – Proje Yürütücüsü

2017 - 2019

"Kaygı ve Kaygı Durumunun Bilişsel Fonksiyonlarla İlişkisi"

Universiteit Gent – Psikoafektif Nörobilim Laboratuvarı - Araştırma Görevlisi

​2012 - 2016

YAYINLARI

Takıl, N., Erden, N. K., & Sarı, A. B. (2022). Farklı meslek grubu adaylarının yapay zekâ teknolojisine yönelik kaygı seviyesinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(48), 343-353.

Erden, N. K., & Sarı, A. B. (2022). Duygu düzenleme ve koronavirüs kaygısı: Algılanan sosyal desteğin aracı rolü. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(2), 424-442.

Tarman, G. Z., & Sari, B. A. (2021). The Mediating Role of Mindfulness on Social Anxiety and Procrastination. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-12.

Sari, B. A., & Akinci, N. E. (2020). Kaygı ve Bilişsel Risk Faktörleri [Anxiety and Cognitive Risk Factors]. In M. Dalkılıç (Ed.) New Developments in Education and Social Sciences (pp. 97-106). Y. Hiz.

Salcini, C., Cebi, M., Sari, A. B., Tanridag, O., & Tarhan, N. (2020). Quantitative EEG Differences in Subtypes of Frontotemporal Dementia. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 30(2).

Sari, B. A., Tarman, G. Z., Ozdogan, B., Metin, B., & Derakshan, N. (2020). Working Memory Training in Relation to Anxiety, Stress, and Motivation. Journal of Cognitive Enhancement.

Sari. B.A., Turan, F., Metin, B., Ertas, H.S., Tarhan, N. (2020). Positive Psychology Course: A Way to Improve Well-Being. Journal of Education and Future, (17), 15-23.

Sari B.A., Tarman G.Z., Ozdogan, B., Cebi, M., & Metin, B. (2020). Working Memory Performance, Theta/Beta Ratio and Trait Anxiety. The Journal of Neurobehavioral Sciences.

Takil, N. B., & Sari, B. A. (2019). Trait anxiety vs career anxiety in relation to attentional control. Current Psychology, 1-5.

Sutcubasi, B., Metin, B., Tas, C., Krzan, F. K., Sari, B. A., Ozcimen, B., & Tarhan, N. (2018). The relationship between responsiveness to social and monetary rewards and ADHD symptoms. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 18(5), 857-868.

Sari, B. A., Koster, E. H., & Derakshan, N. (2017). The effects of active worrying on working memory capacity. Cognition and Emotion, 31(5), 995-1003.

Sari, B. A., Koster, E. H., Pourtois, G., & Derakshan, N. (2016). Training working memory to improve attentional control in anxiety: A proof-of-principle study using behavioral and electrophysiological measures. Biological Psychology, 121, 203-212.

Sari, A. B. (2016). The role of attentional flexibility during emotion processing in resilience and emotional disorders (Doctoral dissertation, Ghent University).

Sari, A. B. (2011). Time course of the attentional control mechanisms during attentional emotional processing (Master Thesis, Leiden University).

Konferans Sunumları:

Sari, B.A., (2019). Can Working Memory Training Reduce Test Anxiety? 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies. Berlin, Germany.

Sari, B.A. (2018). Examining the Relationship between Anxiety and Self- Efficacy Considering the Moderating Effect of Mindfulness. International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey

Sari, B.A., (2017). Influence of TDCS on Emotional Information Processing. IBRO-Kemali/ MNS Mediterranean School. Rabat, Morocco.

Sari, B.A. & Tarman, G.Z. (2017). Examining the Relationship between Anxiety and Self- Efficacy Considering the Moderating Effect of Mindfulness. 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology. Istanbul, Turkey.

Sari, B.A., (2016). The effects of active worrying on working memory capacity. 46th Annual Congress of the European Association of Cognitive Behaviour Therapy. Stockholm, Sweden.

Sari, B.A., (2016). The effects of active worrying on working memory capacity. 37th Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Zagreb, Croatia.

Sari, B.A., (2015). Training working memory to improve attentional control in anxiety. 45th Annual Congress of the European Association of Cognitive Behaviour Therapy. Jerusalem, Israel.

Sari, B.A., (2015). Processing emotional faces in relation to cognitive load: An event-related potential study. 8th edition of the NEURONUS IBRO & IRUN Neuroscience Forum. Krakow, Poland.

Sari, B.A., (2014). Using working memory training to improve attentional control in anxiety. 35th Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Cluj-Napoca, Romania.

Dr. Berna Sarı

Talebiniz alındı. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page