top of page
Klinik psikolog terapi psikolojik danışmanlık Merve Denizci Nazlıgül

Dr. Merve Denizci Nazlıgül

Klinik Psikolog, Psikoterapist
 • ODTÜ, Psikoloji Bölümü, 2011
 • ODTÜ, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2015
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2019

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Ardından, ODTU Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlayarak 2015 yılında Klinik Psikolog unvanını aldı. Bu eğitim kapsamında, ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde süpervizyon altında yetişkinlerle psikoterapi görüşmeleri yaptı. Yüksek lisans tezinde fibromiyalji tanısı alan bireylerin depresyon düzeylerini ve evlilik doyumlarını yordayan faktörleri inceledi. Aynı zamanda, 2012-2014 yılları arasında Ankara’da bulunan özel bir aile danışmanlığı merkezinde psikolog olarak görev aldı. 2014 yılında “Evlilik İlişkileri ve Kronik Ağrılar” konulu bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanlığı yaptı. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun oldu. Doktora tezinde oyun bağımlılığı ve egzersiz bağımlılığı ile duygusal ihmal, duygusal istismar, olumsuz duygusal şemalar ve kaçınma biçimleri arasındaki ilişkilerin test edildiği bir model üzerine çalıştı. Yüksek lisans eğitimde olduğu gibi doktora eğitiminde de süpervizyon altında danışan gördü.

Yüksek lisans ve doktora eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Psikanalist Yavuz Erten'in verdiği 'Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere' ve 'Dinamik Psikoterapide Teknik ve Pratik' eğitimlerini tamamladı. Kişilerarası psikanaliz ekolünün köklü kurumlarından olan William Alanson White Institute tarafından verilen yoğunlaştırılmış psikanalitik psikoterapi programına devam etmektedir.

2014-2018 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine devam etti. Ardından, 2018-2019 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2020-2022 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve lisans düzeyinde ders verdi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminin koordinatörlüğünü yürüttü. Akademik araştırmalarını oyun bağımlılığı ve egzersiz bağımlılığı başta olmak üzere davranışsal bağımlılıklar üzerine sürdürmektedir. Cambridge University Press tarafından yayımlanan “The Body in the Mind Exercise Addiction, Body Image and the Use of Enhancement Drugs” kitabında yazarlığını yaptığı bir kitap bölümü vardır. Şu anda Singapur’da bulunan WeCare isimli bağımlılık merkezinde yürütülen oyun bağımlılığı tedavisinin sertifikalaştırılması programına akademik destek sağlamaktadır. “International Society for the Study of Behavioral Addictions” üyesidir.

 

* 2022 yılında Singapur'a yerleşti, bu nedenle sadece online terapi ile hizmet vermektedir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşım

 • Eklektik Terapi Yaklaşımı

İlgilendiği Konular

 • ​Hayattan zevk alamama ve isteksizlik,

 • kişilerarası problemler,

 • kaçınma,

 • davranışsal bağımlılıklar (oyun bağımlılığı, iş bağımlılığı vb.),

 • kaygı, korku ve öfke gibi duyguların düzenlenmesinde zorluklar yaşama,

 • kendilik odaklı problemler (kendini sevmeme, değersizlik, özgüvensizlik vb.),

 • mükemmeliyetçilik ve hata yapmaktan korkma,

 • kronik ağrı ile ilişkili problemler.

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2019-2022

Doktor Öğretim Üyesi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisansının koordinatörü

Valencia Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2019 Haziran ve 2018 Haziran

Sanal Gerçeklikle Terapi çalışmaları kapsamında birer hafta süreyle misafir araştırmacı olarak ziyaret etmiştir.

Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2018-2019

Öğretim Görevlisi

Çankaya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2014-2018

Araştırma Görevlisi

TÜBİTAK Projesi Araştırma Asistanı

2014

“Evlilik İlişkileri ve Kronik Ağrılar” konulu bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanlığı yaptı.

Psikoterapi Deneyimi

 

Akış Psikoterapi Merkezi

2018-2020

Dr. Ferhat Yarar’ın kurduğu bu merkezde, bireysel psikoterapi görüşmeleri yürüttü. 

Çankaya Üniversitesi Sağlık Birimi 

2017-2018

Doktora eğitiminin parçası olarak süpervizyon altında yetişkinlerle psikoterapi görüşmeleri yürüttü.

ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji Destek Ünitesi

2013-2014

Yüksek lisans eğitiminin parçası olarak süpervizyon altında yetişkinlerle psikoterapi görüşmeleri yürüttü.

Özel İdea Aile Danışmanlık Merkezi

2012-2014 

Psikolog olarak görev aldığı bu özel aile danışma merkezinde psikolojik test uygulamaları görevini yürüttü. 

YAYINLARI

Denizci, M., Yılmaz, A. E., & Griffiths, M.D. (2021). Gaming Addiction and Exercise Addiction: To What Extent Are They The Same or Different In Terms of Emotional Abuse and/or Emotional Neglect Etiologies?. International Journal of Mental Health Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-021-00585-0

Denizci Nazlıgül, M., Arcan, K., & Griffiths, M. D. (2021). Psychometric properties of the Turkish version of the Bergen Work Addiction Scale. International Journal of Mental Health & Addiction. 

https://doi.org/10.1007/s11469-021-00572-5

Kılıçkaya, S., Uçar, N., Denizci Nazlıgül, M. (2021). A Systematic Review of the Association between Parenting Styles and Narcissism in Young Adults: From Baumrind’s Perspective. Psychological Reports.

https://doi.org/10.1177/00332941211041010

Pak, H., Süsen, Y., Nazlıgül, M. D., & Griffiths, M. (2021). The Mediating Effects of Fear of COVID-19 and Depression on the Association Between Intolerance of Uncertainty and Emotional Eating During the COVID-19 Pandemic in Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–15.  

https://doi.org/10.1007/s11469-021-00489-z

Nazlıgül, M. D. & Süsen, Y. (2021). Psychometric Characteristics of Turkish Version of Metacognitions about Online Gaming Scale. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 314–326.

https://doi.org/10.51982/bagimli.896088 

Çakıcı, K., Mercan, Z., & Nazlıgül, M. D. (2021). Beden imgesi ve ilişkili psikolojik kavramlar üzerine sistematik bir derleme: Etnik köken önemli midir?. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(4), 707-725. 

https://doi.org/10.18863/pgy.869244

Denizci Nazlıgül, M. & Süsen, Y. (July, 2021).  Dancing with Perfectionism and Emotional Inhibition on the Ground of Disordered Eating Behaviors. 32nd International Congress of Psychology (Virtual), Prague, Czechia.

Kaynak, H., & Nazlıgül, M. D. (2019). Alzheimer hastalığına bilişsel süreçler ve klinik çerçeveden bakış: Şahsiyet dizisinin kritik incelemesi (Evaluating Alzheimer’s Disease in the frame of cognitive processes and clinical aspects: A critical review of Şahsiyet TV Mini-Series). AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(2), 204-222. 

 

Nazligul, M. D. & Yılmaz, E. A. (2019). Oyun Bağımlılığı ve Egzersiz Bağımlılığına Davranışsal Bağımlılık Çerçevesinden Bakış (Gaming Addiction and Exercise Addiction within the Framework of Behavioral Addictions). Bağımlılık Dergisi, 20(2), 97-108. 

 

Nazligul, M. D., Yilmaz, M., Gulec, U., Yılmaz, A. E., Isler, V., O'Connor, R., ... & Clarke, P. (2018). An interactive 3D virtual environment to reduce the public speaking anxiety levels of novice software engineers. IET Control Theory and Applications.

 

Demircioğlu, Z., Öge, B., Fuçular, E. E., Çevik, T., Denizci Nazlıgül, M., & Özçelik, E. (2018). Reliability, validity and Turkish adaptation of Self-Directed Learning Scale. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(2). 

 

Denizci Nazlıgül, M., Baş, S., Akyüz, Z. & Yorulmaz, O. (2018). İnternette oyun oynama bozukluğu ve tedavi yaklaşımları: Sistematik bir gözden geçirme (Internet Gaming Disorder and Treatment Approaches: A Systematic Review). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 13–35.

 

Denizci Nazlıgül, M. & Bozo, Ö. (2017). Biyopsikososyal model çerçevesinde fibromiyalji ve depresyon. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 58–72. 

 

Sengul, B. Z., Unal, E., Akca, S., Canbolat, F., Denizci, M., & Bastug, G. (2015). Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the hypersensitive narcissism scale (HSNS). Düşünen Adam, 28(3), 231.

Dr. Merve Denizci Nazlıgül

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page