top of page
Doktor Klinik Psikolog Sıla Derin

Dr. Sıla Derin

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Psikodramatist
 • Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2011
 • Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2015
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2021

Lisans derecesini 2011 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde “Kadınların Beden Algılarının ve Benlik Saygılarının Cinsel Doyumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu tez çalışması ile tamamladı. Lisans eğitiminin son senesinde İzmir’de özel bir psikoterapi dal merkezinde staj yaptı.

 

Lisans eğitimi sonrasında T.C. İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nevvar Salih İşgören Huzurevi’nde 2011-2012 yılları arasında sorumlu psikolog olarak görev yaptı. 

 

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamlayarak klinik psikoloji alanında uzmanlığını aldı. “Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel ve Bilişsel İşlevler: Belleğe Duyulan Güven ve Bilme Hissi Kararlarının Rolü” isimli yüksek lisans tezi 2015 yılında Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Uzmanlık eğitimi süresince ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Uzmanlık eğitiminin son senesi boyunca Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde İstanbul Psikiyatri Enstitüsü Klinik Staj ve Seminer Programı kapsamında süpervizyon altında psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca klinik stajı süresince Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde gözlemci olarak klinik görüşmelere ve test uygulamalarına, grup toplantılarına ve vizitlere katıldı, yatarak tedavi alan bireylerle grup toplantılarının yapılması ile klinikte sürdürülen araştırmaların veri toplama ve veri kodlama süreçlerinde görev aldı. Yine uzmanlık eğitiminin son senesinde bir ay süreyle Berlin Charité Üniversitesi St. Hedwig Hastanesi Gözlem ve Seminer Programı kapsamında staj yaptı. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında bir süre T.C. İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nde sorumlu psikolog olarak görev yaptı. 

 

Uzmanlık eğitiminin son senesinde İzmir’e taşındı ve 2014-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı “Kadınlar için” (4WOMEN Project)
Projesi’nde klinik psikolog olarak görev aldı. Projedeki görevi süresince sürdürülen araştırmada hem Türkiye’de hem İtalya’da kullanılacak anketin hazırlanması, veri toplama ve veri kodlama süreçlerinde görev aldı. Ayrıca yardım masalarında şiddete uğramış kadınlarla ve ayrıca şiddete uğramamış ancak yardım için başvuran bireylerle psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi.

Doktora eğitimini 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında tamamlayarak doktor unvanını aldı. Doktora tezinde kendisinin yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında obsesif-kompulsif belirtileri azaltmada internet temelli bir müdahalenin etkisini inceledi. Yüksek lisans eğitimi sürecinde olduğu gibi doktora eğitimi sırasında da Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mediko bünyesinde ve süpervizyon kapsamında danışanlarla psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda İzmir’de yer alan özel danışmanlık merkezlerinde bireysel psikoterapi uygulamalarına devam
etti. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında misafir öğretim görevlisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ders verdi.

 

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2021-2022 yılları arasında TÜBİTAK projesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı. Projedeki görevi süresince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğ’nde proje kapsamında gerekli izinler alınarak Türkçeye uyarlanmış olan Bipolar Bozukluk veya Psikoz için Yüksek Risk Grubundaki Ergenler ve Genç Erişkinler için Aile Odaklı Terapi kılavuzunun tanılı ve/veya risk grubundaki yetişkin bireyler ve aileleri ile uygulanmasında psikoterapist olarak çalışmalar gerçekleştirdi.


Doktora eğitimi sırasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı 6 yıl süren psikodrama temel ve ileri aşama eğitimlerini ve süpervizyon altında psikodrama uygulamasının tıp fakültesi öğrencilerinde yeme tutumları, mükemmeliyetçilik ve olumsuz değerlendirilme korkusu üzerindeki etkisini incelediği bitirme tezini tamamlayarak 2023 yılında psikodrama terapisti unvanını aldı.

 

Şu anda bir yandan bireysel psikoterapi ve grup terapisi alanında uygulamalarını sürdürürken, bir yandan da internet temelli bir müdahalenin obsesif-kompulsif tanılı bireyler üzerindeki etkisinin incelendiği bir TÜBİTAK projesi kapsamında projenin yürütücüsü olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Türk Psikologlar Derneği (TPD), İzmir Psikodrama Derneği (İPD) ve European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) üyesidir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Bilişsel Davranışçı Terapi 

 • Bütüncül Yaklaşım

 • Tanılar Üstü Yaklaşım

 • Monodrama

 • Psikodrama

 

İlgilendiği Konular

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Anksiyete Bozuklukları

 • Depresyon

 • Endişe

 • Mükemmeliyetçilik

 • Belirsizliğe tahammül edememe ile ilgili zorlanmalar

 • Kişilerarası ilişkilerdeki zorlanmalar

 • Kendilik odaklı sorunlar, sıkıntı veren duygular (değersiz hissetme, yetersiz hissetme vb.)

 • Genel anlamda duyguların düzenlenmesinde yaşanan güçlükler

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

TÜBİTAK Projesi Proje Yürütücüsü
2023-halen
“Oyunlaştırılmış Bilişsel Yanlılık Değişiminin OKB Tanılı Bireylerde OKB Belirtileri, Obsesif İnançlar, Dikkat ve Yorumlama Yanlılıkları ve Psikolojik Sıkıntı Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi”

TÜBİTAK Projesi Doktora Sonrası Araştırmacı
2021-2022
“Şizofreni-Bipolar Bozukluk Spektrumunda Erken Prognostik Belirteçlerin Tanımlanması: Yüksek Risk Durumlarına Transdiyagnostik Bir Yaklaşım” 

TÜBİTAK Projesi Proje Yürütücüsü
2020-2021
Aynı zamanda doktora tezi de olan “Obsesif-Kompulsif Belirtileri Azaltmada Birleştirilmiş Bilişsel Yanlılık 

Değişimlemeye Yönelik Müdahalenin Etkisinin İncelenmesi” 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
2016-2017
Misafir öğretim görevlisi

Avrupa Birliği Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal
STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

2014-2015

“Kadınlar için” (4WOMEN Project) Projesi kapsamında yürütülen araştırmada hem Türkiye’de hem de İtalya’da kullanılacak anketin hazırlanması, veri toplama ve veri kodlama süreçlerinde görev aldı.

Psikoterapi Deneyimi
 

Özel Psikoterapi Uygulamaları
2017-2020
İzmir’de yer alan çeşitli merkezlerde yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamaları
gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mediko
2016-2017
Doktora eğitimi sırasında süpervizyon kapsamında yetişkinlerle bireysel psikoterapi
uygulamaları gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal
STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

2014-2015
“Kadınlar için” (4WOMEN Project) Projesi kapsamında yardım masalarında şiddete uğramış kadınlarla ve ayrıca şiddete uğramamış ancak yardım için başvuran yetişkin bireylerle
psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi.

Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi
2013-2014
Yüksek lisans eğitimi sırasında süpervizyon kapsamında yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi.

 

İstanbul Psikiyatri Enstitüsü Klinik Staj ve Seminer Programı kapsamında klinik stajını tamamladı.

YAYINLARI

Derin, S. (2023). Bilişsel yanlılık değişimi. C. Gökdağ & S. Kaçar-Başaran (Ed.). Tanılar üstü yaklaşım: Psikopatolojilerin ötesine bakmak içinde (461-485). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 540, ISBN: 978-625-397-561-6, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4983).

Derin, S., & Yorulmaz, O. (2023). A factorial randomized controlled trial on internet-delivered combined cognitive bias modification in people with high obsessive-compulsive disorder symptoms. Current Psychology, 42(24), 20776-20789.

 

Derin, S. (2023). Obsesif kompulsif bozukluğa yönelik psikolojik müdahalelerde teknoloji kullanımına dair güncel bir örnek: bilişsel yanlılık değişimi [Sözlü bildiri]. Panel Başlığı: Dijital Çağda OKB Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşımlar, IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2-3 Haziran 2023, İzmir.

Comer R. J. ve Comer J. S. (2022). Bölüm 2: Anormallik modelleri (s. 35-63), Bölüm 5: Travma ve stres bozuklukları (s. 139-164), Bölüm 8: Bedensel (Somatik) belirtiler ve ilişkili bozukluklar (s. 237-252), Bölüm 11: Cinsel bozukluklar ve cinsiyet farklılıkları (s. 329-348), Bölüm 14: Çocuklarda ve ergenlerde sık görülen bozukluklar (s. 435-463). O. Yorulmaz (Çev. Ed.) ve S. Derin (Çev). Anormal psikolojinin temelleri (9. Baskı) içinde. Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal eserin yayın tarihi 2019, 9. Baskı). ISBN: 978-625-417-979-2, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4203).

Derin, S. (2022). Psikolojik müdahalelerde oyun tasarımının kullanılması: Oyunlaştırılmış bilişsel yanlılık değişimi çalışmaları [Sözlü bildiri]. Panel Başlığı: Psikoterapinin Değişen Yüzü: Değerlendirme ve Uygulamada Teknolojinin Yeri, 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 19-23 Ekim 2022, İzmir.

Derin, S., Yorulmaz, O. (2020). Obsesif kompulsif belirtilere yönelik internet tabanlı bilişsel yanlılık değişim programı: Seçkisiz paralel grup çalışması [Sözlü bildiri]. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 18-20 Aralık.

Yorulmaz, O., Derin, S., Yorulmaz, E., Gültekin, G. ve Baş, S. (2020). Çevrimiçi Psikolojik Müdahale ve Uygulamalar için Telepsikoloji Kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 40, ISBN:978-975-6761-33-5, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Sertifika No: 30150).

Derin S., Yorulmaz O. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Yanlılık Değişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, 12(3), 299-317.

Derin S., Irak M. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bellek, Belleğe Güven ve Bilme Hissi Kararları Arasındaki İlişkiler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -Current Approaches in Psychiatry, 12(1), 1-17.

Derin, S. (2020). Aşamalı kas gevşetme. O. Yorulmaz (Ed.). Duygularınızı keşfedin: Duyguları anlama ve yönetme rehberi içinde (36-47). Ankara: Altınordu Yayınları. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 143, ISBN:978- 605-7702-36-4, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 174).

Derin, S. (2020). Olumlu deneyimleri hayalde canlandırma. O. Yorulmaz (Ed.). Duygularınızı keşfedin: Duyguları anlama ve yönetme rehberi içinde (91-97). Ankara: Altınordu Yayınları. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 143, ISBN:978-605-7702-36-4, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 174).

Derin, S. (2019) Psikoterapide teknoloji kullanımına dair güncel bir örnek: Bilişsel yanlılık değişimleme [Sözlü bildiri]. Panel Başlığı: Psikolojik Değerlendirme ve Müdahalelerde Teknoloji Kullanımı, IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2019 Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Gültekin, G. ve Derin, S. (2017). Psikoterapide bütünsel yaklaşım ve güncel bir örnek: Bilişsel analitik terapi. O. Yorulmaz (Ed.). Psikoterapide Güncel Konular - Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış içinde (77-117). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 473, ISBN:978-605-320-707-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1800).

Derin, S., Irak, M. (2016). Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel işlevler: Belleğe duyulan güven ve bilme hissi kararlarının rolü. [Poster Bildiri]. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, 5-7 Eylül.

Gültekin, G., Derin, S., Cömert, G., Nazlıgül, M., Yorulmaz, O. (2016). Are illusory beliefs and morphing fear really associated with obsessive compulsive symptoms in a Turkish analogue sample? [Poster bildiri] The 46th European Association of Behavioral and Cognitive Therapies Congress EABCT, Stockholm, Sweden, 31 August- 3 September.

Derin, S. (2016). Obsesif-kompulsif bozuklukta bilişsel süreçler. M. Irak (Ed.). Davranış Bozuklukları ve Biliş içinde (403-449). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 476, ISBN:978-605-5461-91-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Sertifika No: 31282).

Derin, S., Tekinsav Sütcü, S. (2011). The impact of self-esteem and body image on women’s sexual satisfaction [Poster bildiri]. The 12th European Congress of. Psychology ECP, Istanbul, Turkey, 04-08 July.

Dr. Sıla Derin

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page