top of page
Doktor Klinik Psikolog Ahmet Tosun | Kadıköy Bağdat Caddesi

Dr. Ahmet Tosun

Klinik Psikolog, Psikoterapist
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1996
 • Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 1999
 • Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2005

Merkezimizin kurucusu ve klinik süpervizörüdür.

 

1996’da Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Araştırma Görevlisi olarak, klinik psikolojide uzmanlık (1999) ve doktora derecelerini (2005) yine bu üniversitede aldı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi,  Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Psikiyatri Servisi gibi hastanelerde toplamda 9 yıl süren klinik stajlarını tamamladı. 1997-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezinde öğrencilere psikoterapi hizmeti verdi. Bu uzun süreç boyunca Prof. Dr. Gonca Soygüt'ten süpervizyon aldı ve birlikte Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarının temellerini attılar.

 

1996-1998 yılları arasında alanımızın en değerli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Işık Savaşır ile birlikte çalışma şansı buldu. Sevgili Işık hocanın vefatından sonra 1999 yılında Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği “Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülünü”nü kazandı. 

 

1999-2001 arasında Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Psikiyatri Servisinde Prof. Dr. Erol Göka'nın yanında doktora stajını yaptı ve hocası Dr. Göka'nın süpervizyonlarına katıldı.

 

2003-2004 yıllarında askerliğini "Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde" psikolog olarak yaptı ve gazilerimize psikoterapi hizmeti verdi. Aynı zamanda kurumdaki psikologlara psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon, diğer sağlık personeline hizmet içi eğitimler sundu.

 

2004 yılında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde çalışmaya başladı. 2015 yılına kadar akademik çalışmalarına bu üniversitede devam etti. Araştırmacı olarak yurtdışı ve yurtiçi dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayınlandı. Bölüm başkan yardımcısı, yüksek lisans koordinatörü, kongrelere yayın danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. 

 

2005 yılında Prof. Dr. Perin Yolaç'la birlikte "Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" programlarını kurdular. Dr. Tosun 2010 yılında "Travma Odaklı Klinik Psikoloji" yüksek lisans programını kurdu. Travma ve afetlerde uzman klinik psikolog açığını kapatmayı amaçlayan ve Türkiye'de ilk defa oluşturulmuş bir programdı. 2012 yılında "Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji" programını kurdu. Bu program da yine sağlık alanında özellikle kanser, diabet, HIV, MS gibi kronik hastalıkları olan kişilerin psikolojik sorunlarıyla çalışacak uzman klinik psikologları yetiştirmeyi amaçlamıştı. Dr. Tosun uzun yıllar bu programların koordinatörlüğünü yürüttü. 2015 yılında Okan Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, ek görevli olarak çeşitli üniversitelerin "klinik psikoloji yüksek lisans" programlarında ders ve süpervizyon vermeye devam etti. Halen Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Programında ek görevli olarak ders ve süpervizyon vermektedir.Tüm klinik psikoloji ihtisası süresince Clint Centered Therapy (CCT), Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ve Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) eğitimleri aldı. WISC, WAIS, TAT, MMPI, Bender-Gestalt gibi klinik testlerin uygulaması konusunda yetkinlik kazandı. İhtisas sonrasındaki uzun meslek hayatında Gestalt Therapy, Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  ve Schema Therapy gibi eğitimler aldı. Psikoterapi uygulamalarıyla geçen 25 yıl sonucunda Dr. Tosun, kendi klinik tecrübelerine dayalı olarak adı geçen tüm bu terapi okullarını Hümanist / Varoluşçu Felsefe çerçevesi içinde sentezlemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda ilgilendiği ana konu;  bir yanda anlam arayışı, bireyleşme, özgürlük, bağımsızlık, kendini ve hayatı keşfetme, kendi olma (kendileşme) gibi öznel ihtiyaçlar; bir yanda yakın ilişki kurma, sevme-sevilme, güven, şevkat, bağlanma, bakım alma-verme gibi kişilerarası ihtiyaçlar, öte yanda grup aidiyeti, köklülük, dayanışma, faydalılık, onaylanma, saygınlık, toplumsallık gibi sosyal ihtiyaçlar arasında sıkışıp kalmış olan "insan olma" halidir. 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 1999 Büyük Marmara depreminde Gölcük, Değirmendere ve Adapazarı‘nda TPD'nin gönüllü psikologlarından biri olarak hizmet verdi. Yaklaşık 1,5 yıl alana gidip gelen TPD ekiplerinde görev almaya devam etti. 2002 Afyon depreminde de pek çok köy ve kasabada TPD'nin gönüllü hizmetlerinde yer aldı. Askerliğini de içeren 2002-2004 yılları arasında Ankara TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde gönüllü psikoterapi ve meslek içi eğitim hizmetleri verdi. Gönüllü çalışmaları pek çok farklı alanda hala devam etmektedir. TPD'nin çeşitli komisyonlarında pek çok görev almıştır.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Varoluşçu / Hümanistik Entegratif Yaklaşım

İlgilendiği Konular

 • Varoluşsal anlam arayışı, 

 • Ayrışma - bireyleşme,

 • Bağımsızlık ve öz-yeterlilik,

 • Sağlıklı yetişkinleşme / tam işlevsel bireylik

 • Yetişkin ilişkilenme ve toplumsallaşma

 • Yaratıcı ve üretken hayat tarzı

 • Değersizlik duyguları,

 • Yalnızlık, izolasyon ve yabancılaşma,

 • Boşluk duygusu,

 • Terkedilme korkusu

 • Aldatılma korkusu,

 • Vazgeçilme ve reddedilme korkusu,

 • Sevgi ve şefkat bağımlılığı,

 • İlişki bağımlılığı,

 • Kırılganlık ve dayanıksızlık,

 • Memnun edicilik ve boyun eğicilik

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Yeditepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2021 - 2022

Ek görevli olarak süpervizyon  vermektedir.

 
Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2018 - halen

Ek görevli olarak psikoterapi ve süpervizyon dersleri vermektedir.

Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı

2013-2014

Ek görevli olarak süpervizyon  vermiştir.

Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

​2012 - 2014

Ek görevli olarak süpervizyon  vermiştir.

Okan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2004 - 2015

Psikoloji Bölümünün kurulması, yürütülmesi ve ders programının düzenlenmesinde katkıda bulundu. Bölüm Başkan Yardımcısı ve Psikoloji Yüksek Lisans Koordinatörü olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Psikoloji Yüksek Lisans programlarının kurulması ve yürütücülüğünü üstlendi. 

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​1996 - 2004

Yüksek lisans ve doktora boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora döneminde diğer bölümlere "Psikoloji 101" dersleri verdi. "Klinik Psikoloji Laboratuvarının" kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulundu.

 

Psikoterapi Deneyimi

 

Artı Psikolojik Danışmanlık, İzmir

​2010 - 2012

Dr. Azmi Varan ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme, ve psikolojik danışmanlık uygulamaları yaptı

 

Mentha Psikoterapi, İstanbul

​2004 - 2010

Psikiyatrist Dr. Kültegin Ögel ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

 

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara

​2004

Ampütasyon kliniğinde görev aldı; savaş travması, travma sonrası stres bozukluğu, uzuv ve işlev kaybına uyum, sivil hayata uyum, fizyo-terapi, rehabilitasyon ve tıbbi tedavilerde hasta işbirliği, gibi konularda gazilerle çalıştı; kurumdaki hemşire ve fizyoterapislere meslek içi eğitim seminerleri verdi; kurumdaki psikologlara psikoterapi eğitimleri verdi.

Psikolojik Hizmetler Enstitüsü, Ankara

​2001 - 2003

Dr. Nedret Öztan ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme, BDT yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 2. Psikiyatri Servisi

​1999 - 2001

Prof. Dr. Erol Göka'nın ekbinde bir sene tam zamanlı, iki yıl yarı zamanlı olarak kapalı serviste çalıştı. Psikoz, bipolar bozukluk, majör depresyon, sanrısal bozukluklarla çalıştı, psikolojik testler ve değerlendirmeler yaptı, BDT uygulamaları ve hasta aileleriyle psiko-eğitimler yürüttü.

 

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Öğrenci Sağlık Merkezi

​1997 - 2003

Hacettepe Üniversitesi'ndeki asistanlığı süresince Beytepe Sağlık Merkeziyle ortak çalışmalar yürüttü, psikolojik testler uyguladı, BDT yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

YAYINLARI

Cankardeş, S. ve Tosun, A. (2016). Gençlerde sağlık inanç modeli yaklaşımı çerçevesinde kondom kullanmayı etkileyen faktörler. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 31 (77), 31-41.

 

Tosun, A., Maçkalı, Z., Çağın-Tosun, Ö.,Kapucu-Eryar, A., & Mansell, W. (2015). Extreme appraisals of internal states and length of remission in remitted bipolar patients. Archives of Neuropsychiatry, 52: 406-411.

 

Yörük P. ve Tosun A. (2015). Meta-cognitive model in OCD. Current Approaches in Psychiatry, 7 (2), 190-207.

 

Maçkalı, Z., Tosun, A., Çağın-Tosun, O., Gursu Hariri, A., Akkaya, C., Iyidogan, E., & Süer Yalçın, E. (2014). The Validity and Reliability of The Brief-Hypomanic Attitudes and Positive Predictions Inventory-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 25 (2): 124-32.

 

Şaşıoğlu, M., Gülol,G. ve Tosun, A. (2014). Alexithymia: Treatment Interventions. Current Approaches in Psychiatry, 6(1): 22-31. 

 

Şaşıoğlu, M., Gülol,G. ve Tosun, A. (2013). The concept of alexithymia. Current Approaches in Psychiatry, 5(4): 507-527. 

 

Erguvan Eryılmaz, T. ve Tosun, A. (2013). Obsesif kompulsif bozuklukta kontrol ihtiyacı.  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 121-130.Yıldırımlı, G., & Tosun, A. (2012). Cognitive processing in post-traumatic stress disorder. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 1429-1442. ​Maçkalı, M. ve Tosun, A. (2011). CBT in bipolar disorder. Current Approaches in Psychiatry, 3 (4); 571-594. ​Sarp, N. ve Tosun, A. (2011). Emotion and autobiographical memory. Current Approaches in Psychiatry, 3 (3); 446-465. Tosun, A​. (2009). Depresyonda bilgi işleme süreci. (Edt. Metehan Irak). Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.​Irak, M., & Tosun, A. (2008). Exploring the role of metacognition in obsessive–compulsive and anxiety symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1316–1325.​​​Tosun, A. ve Irak, M. (2008). Adaptation, validity, and reliability of the Metacognition Questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms. Turkish Journal of Psychiatry, 19 (1), 67-80.​​T​osun, A. (2006). Depresif belirti düzeyi yüksek kişilerde otobiyografik anıların bilince istemsiz gelişleri ve depresif içerikleri. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 21 (58), 21-37.

​

​​​Tosun, A. ve Dağ, İ. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük bellek görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 15 (46), 29-39.

Dr. Ahmet Tosun
Yeni Randevu Veremiyor
bottom of page