top of page
Nöropsikolog Nörobiliş Nörokognitif Test Prof Dr Murat Kurt

Prof. Dr. Murat Kurt

Nöropsikolog
Nöropsikolojik Değerlendirme
 • Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1994
 • Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 1998
 • Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Doktora (PhD), 2004

1971 yılında Amasya’da doğan Murat Kurt, Kütahya Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandı. Ancak eğitimine bir yıl ara vererek Turhal Ulutepe Sağlık Ocağı’nda çalıştı. 1990 yılında Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nde göreve başladı ve eş zamanlı olarak lisans eğitimine devam ettiği Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteden Deneysel Psikoloji alanında uzmanlık derecesini 1998; doktora derecesini ise 2004 yılında aldı. Yüksek lisans tezi kapsamında, ülkemize standardizasyonu yapılan "görsel-uzaysal süreçleri" ölçen bazı nöropsikolojik testlerin geçerlik çalışmasını yürüttü. Doktora derecesini ise "inme (stroke) sonucunda görsel uzaysal ihmal sendromu gelişen hastaların bilişsel rehabilitasyonuna" yönelik kendisi tarafından geliştirilen Görsel Dikkat Rehabilitasyonu'nun etkililiğini gösterdiği tez çalışmasıyla aldı.

 

Murat Kurt lisansüstü eğitimi esnasında sırasıyla Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi’nde (1996-1999) ve Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (1999-2005) psikolog olarak çalışmıştır. O yıllarda ülkemizin en fazla yatak kapasiteli rehabilitasyon merkezi olan Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöropsikolojik Rehabilitasyon Birimini kurmuştur. Burada konsültan psikolog olarak nöropsikolojik değerlendirme ve ağırlıklı olarak kafa travmalı ve inmeli hastalarda bilişsel rehabilitasyon çalışmaları yürütmüştür.

 

2006 yılında TSK Bilkent Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Kafa Travması Servisinde yedek subay olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, RBANS testinin standardizasyon çalışmasını yürütmüş, klinik çalışmalarının yanı sıra Merkezi’n personellerine klinik nöropsikoloji eğitimleri vermiştir.

 

2005-2022 yılları arasında akademik çalışmalarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yürüten Murat Kurt 2022 yılından itibaren Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde iken Nöromodülasyon Merkezinde parkinsonlu hastalar üzerinde yürütülen DBS uygulamalarına araştırmacı olarak katılmıştır. 2011 yılında altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Cleveland Clinic (Ohio, Cleveland) Nörolojik Bilimler Enstitüsünde araştırmacı olarak bulunmuştur. Bu dönemde epilepsi cerrahisine yönelik fMRI uygulamaları ve nöropsikolojik değerlendirmelere katılmıştır.

Epilepsi hastalarının kapsamlı nöropsikolojik değerlendirmelerini yapan Murat Kurt, aynı zamanda Multipl Skleroz (MS) hastalarında da akademik çalışmalar yürütmektedir. MS hastalığında hangi bilişsel işlevlerin hastalığın kaçıncı yılından itibaren etkilendiğini belirlemeye yönelik pek öğrenciye lisansüstü tez çalışmaları yaptırmıştır.

Prof. Dr. Murat Kurt epilepsi, MS, demans, hafif kognitif bozukluk, inme (stroke) ve kafa travması gibi merkezi sinir sisteminin etkilendiği hasta gruplarında kapsamlı nöropsikolojik değerlendirmeler yapmakta ve bireye özgü bilişsel rehabilitasyon uygulamaları yürütmektedir. Benzer şekilde; dikkat, kavrama, algılama, bellek ve yönetici işlevler gibi bilişsel yakınmaları olan bireylerin tanısına yardımcı bir araç olarak nöropsikolojik değerlendirmeler yapmakta ve Bilişsel Rehabilitasyon uygulamaları yürütmektedir.

 

Ağırlıklı olarak klinik ve deneysel nöropsikoloji alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Murat Kurt’un temel ilgi alanları nöropsikolojik ölçme araçlarının standardizasyonu, dikkat, tepki ketleme yetersizlikleri, nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel rehabilitasyondur.

UZMANLIK ALANI

Uzmanlık Alanı

 • Klinik nöropsikoloji

 • Nöropsikolojik testler

 • Nöropsikolojik değerlendirme

 • Bilişsel rehabilitasyon

İlgilendiği Konular

 • Dikkat yetersizlikleri

 • Bellek (hafıza) yakınmaları

 • Yönetici işlevler (tepki kontrolü yetersizlikleri)

 • Hafif bilişsel bozukluk

 • Epilepsi cerrahisine yönelik nöropsikolojik değerlendirme

 • Demans, Alzheimer, inme, kafa travması, multipl skleroz vb hastalıklarda nöropsikolojik değerlendirme

 • Psikopatolojik hastalıklarda nöropsikolojik değerlendirme

 • Dikkat ve bellek rehabilitasyonu

 

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2022 - halen

Öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER)

2017-2022

Müdür Yardımcısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Nöromodülasyon Merkezi

2012-2021

Araştırmacı

Cleveland Clinic (Ohio), USA,
Nörolojik Bilimler Enstitüsü

​2011

Araştırmacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2005 - 2022

Öğretim üyesi, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve Deneysel Psikoloji ABD Başkanı olarak görev yaptı. 

Hastane Deneyimi

 

TSK Bilkent Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Kafa Travması Servisinde

2006

Nöropsikolog (Yedek Subay)

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöropsikolojik Rehabilitasyon Birimi 
1999-2005
"Nöropsikolojik Rehabilitasyon Birimini" kurdu ve Nöropsikolog olarak çalıştı
 
Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi
1996-1999
Psikolog
YAYINLARI

Ödüller

 

20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü

 • Kurt, M. ve Karakaş, S. (2005). Dikkat Eğitimine Dayalı Rehabilitasyon Programının Görsel-Uzaysal Ihmal Sendromuna Etkisi. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.

 

39. Ulusal Nöroloji Kongresi UCB Pharma A.Ş. Üçüncülük Ödülü

 • Kurt M., Uysal H. veKarakaş S. (2003). İhmali olan ve olmayan sol hemiplejik hastalarda yarı-alanın uzaysal algılamaya etkisi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ekim 2003, Belek Antalya.

 

3P Dergisi 2000 yılı “En İyi Araştırma Ödülü”

 • Kurt, M. ve S. Karakaş (2000). Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 8 (4): 251-265.

 

3P Dergisi 1999 yılı “En İyi Araştırma Ödülü”

 • Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M. ve Erzengin, Ö. U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3): 179-192.

 

Kitap veya kitap bölümleri

 

Kurt M. (2019). Bilişsel psikoloji (Ünite 5). K. Edinsel (Ed.), Çağdaş psikoloji akımları içinde. (2. Baskı). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

 

Kurt M. (2016). Apraksi ve bilişsel süreçler. M. Irak (Ed.), Davranış bozuklukları ve biliş içinde (329-366. ss.). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

 

Kurt M. (2008). Sağ hemisferin bilişsel işlevleri: görsel-uzaysal süreçler (Bölüm 8). S. Karakaş(Ed.), Kognitif Nörobilimler içinde (185-199. ss.). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi.

 

Kurt M. (2008). Uzaysal ihmal sendromu ve rehabilitasyonu (Bölüm 32). S. Karakaş(Ed.), Kognitif Nörobilimler içinde (650-670. ss.). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi.

 

Kurt M. (2003). Sağ hemisferin bilişsel işlevleri (Bölüm 3). S. Karakaş, C. İrkeç ve N. Yükseloğlu (Ed.) Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler içinde. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

 

Uluslararası Makaleler

 

Gerdan G. and Kurt M. (1 July 2020). Response inhibition according to the stimulus and food type in exogenous obesity. Appetite, 150: 104651. (DOI: 10.1016/j.appet.2020.104651)

 

Gerdan G. ve Kurt M. (2020). Obezitede yönetici işlevler ve yeme stili arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yeni Symposium, 58 (1): 6-10.(DOI: 10.5455/NYS.20200211104530)

 

Kurt M., Can H. ve Karakaş S. (2016). Boston Adlandırma Testi Türk Formu için Araştırma-Geliştirme Çalışması. Yeni Symposium, 54 (1): 6-14. (DOI:10.5455/NYS.2016001)

 

Selçuk B., Uysal H., Kurt M., Kurtaran A., İnanır M., Sade I., and Akyüz M. (2015). Effect of Visuospatial Neglect on Electrophysiological Parameters of Oropharyngeal Swallowing. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61 (3): 203-210. (DOI: 10.5152/tftrd.2015.69862)

 

Safaz I., Kurt M., Cakir G., Yasar E. and Alaca R. (2015). Test-retest reliability and practice effects of the Turkish version of Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) in healthy persons. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 25 (3): 243-247. (DOİ: 10.5455/bcp.20150207075550)

 

Kurt M., Karakaya İ., Safaz İ. and Ateş S. (2015).Differential item functioning by education and sex in subtest of the Repeatable Battery Assessment of Neuropsychological Status.European Journal of Psychological Assessment, 31 (1): 5-11. (DOİ: 10.1027/1015-5759/a000198).

 

Türkeş N., Can H., Kurt M. ve Dikeç B.E. (2015). İz Sürme Testi’nin 20-49 yaş aralığında Türkiye için norm belirleme çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26 (3): 189-196, (DOİ: 10.5080/u7739).

 

E, Aygun D, Ozaydin I, Jahanshahi A, Tan S, Onar M, Boke O, Kurt M, Guz H, Terzi M, Alptekin O, Temel Y. (2013). Does probe's eye subthalamic nucleus length on T2W MRI correspond with microelectrode recording in patients with deep brain stimulation for advanced Parkinson's disease? Turkish Neurosurgery, 23 (5): 658-665. (DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN.8328-13.0)

 

Kocabicak E., Aygun D., Alptekin O., Guz H., Kurt M., Sarihasan N. and Temel Y. (2013). Conversion of local anesthesia-guided deep brain stimulation of the subthalamic nucleus to general anesthesia. Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery, 74: 332-334

 

Aygun D, Kocabicak E, Yildiz O, Onar MK, Guz H, Boke O, Kurt M, Temel Y. (2013). Syncope associated with subthalamic nucleus deep brain stimulation in a patient with Parkinson's disease. Case Reports in Neurological Medicine, Volume 2013, Article ID: 371929 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/371929)

 

Unsal-Delialioglu S., Çulha C., Tunç H., Kurt M., Ozel S. and Atan A. (2009). Evaluation of lower urinary system symptoms and neurogenic bladder in children with cerebral palsy: Relations with the severity of cerebral palsy and mental status of the children. Turkish Journal of Medical Sciences, 39 (4): 571-578.

 

Unsal-Delialioglu S., Kurt M., Kaya K., Çulha C. and Ozel S. (2008). Effects of ideomotor apraxia on functional outcomes in patients with right hemiplegia. International Journal of Rehabilitation Research, 31(2): 177-180. (DOİ: 10.1097/MRR.0b013e3282fc0fb9)

 

Kaya K., Unsal-Delialioglu S., Kurt M., Altinok N. and Ozel S. (2006). Evaluation of ideomotor apraxia in patients with stroke: A study of reliability and validity. Journal of Rehabilitation  Medicine, 38(2): 108-112.

 

Kurt M., Bekçi B. and Karakaş S. (2006). Hormon replacement therapy and cognitive function in postmenopausal women. Maturitas, 53(1): 39-48.

 

Erkin G., Aybay C., Kurt M., Keles I., Cakci A. and Ozel S. (2005). The assessment of functional status in Turkish children with cerebral palsy (A preliminary study). Child: Care, Health and Development, 31(6): 719-725.

 

Kurt M., Bekçi B. ve Karakaş S. (2004). Postmenopozal dönemdeki hormon replasman tedavisinin bilişsel süreçlere etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7 (1), 5-16.

Uluslararası bildiriler

 

Kurt, M. The effect of impaired awareness to the emotional and cognitive process. International Symposium Emotional Intelligence and Communication: On The Vision of Perfection in Professional Life, Vol. 2, p. 984-990, Ege University, Izmir, May 7-9, 2007.

 

Unsal-Delialioğlu S., Kurt M., Kaya K., Aybay C., Ozel S. and N. Altınok. Effect of ideomotor apraxia on functional outcomes in patients with right hemiplegia. 13th World Congress of Psychophysiology (IOP), International Journal of Psychophysiology, 61 (3), 341, (September 2006).

 

Kurt M. and S. Karakaş. The effect of an original attention-related training program on visuospatial neglect. 12th World Congress of Psychophysiology (IOP), International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 152-153, (September 2004).

 

Kurt M., Bekçi B. and S. Karakaş. The effect of estrogene replacement therapy on cognitive process. 12th World Congress Of Psychophysiology (IOP), International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2), 143-144, September 2004.

 

Aybay C., Delialioğlu S.Ü., Tunç H., Kurt M. and S. Özel. Evaluation of symptoms of lower urinary system due to neurogenic bladder and determination types of bladder in children with cerebral palsy. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, p.146-147, Antalya, September 30-October 04, 2004.

 

Alkan B., Özel S., Sütbeyaz S.T. andM. Kurt. The Respiration function tests of the patients with primary fibromyalgia syndrome. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, p. 199, September 30-October 04, 2004.

 

Çağlar-Yağcı H., Tunç H., Aybay C., Kurt M. and S. Özel, “The Evaluation, Rehabilitation and Follow-up Results of Bladder Dysfunction in Stroke Patients,” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, p. 153, Antalya, September 30-October 04, 2004.

 

Aybay C., Erkin G., Kurt M., Çakcı A. and S. Özel, “Use of Functional Indepence Measure of Children (WEEFIM) for The Functional Evaluation of Turkish Children with Cerebral Palsy (A Preliminary Study),” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, p. 147-148, Antalya, September 30-October 04, 2004.

Nöropsikolojik Değerlendirme
Prof. Dr. Murat Kurt

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page