top of page
gelişim psikolog ana baba ebeveyn danışmanı Dilek Şirvanlı Özen

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen

Gelişim Psikoloğu
 • ODTÜ, Psikoloji Bölümü, 1989
 • Hacettepe Üniversitesi, Gelişim Psikollojisi Yüksek Lisans (M.S.), 1992
 • Hacettepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Doktora (PhD), 1998

1967 yılında Sivas’ta doğdu. Tüm eğitim yaşamını Ankara’da geçiren Dilek Şirvanlı Özen, 1984 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi’nden mezun oldu. Ardından ODTÜ Psikoloji Bölümünden 1989 yılında lisans derecesini aldı. Lisansüstü eğitimine Hacettepe Üniversitesinde devam eden Şirvanlı-Özen, 1992 yılında “Annenin çalışma durumu ve ebeveynin benimsediği cinsiyet rolü değişkenlerinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının gelişimi üzerindeki rolleri” başlıklı tez çalışmasıyla gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans derecesini aldı.   Doktora aşamasında anne baba ilişkileri ve çocuk üzerindeki etkilerine odaklanan Şirvanlı-Özen, 1998 yılında yaptığı “Eşler arası çatışma ve boşanmanın farklı yaş ve cinsiyetteki çocukların davranış ve uyum problemleri ile algıladıkları sosyal destek üzerindeki rolü” başlıklı tez çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Şirvanlı-Özen, gelişim psikolojisi alanında 2004 yılında ‘doçent’, 2009 yılında ise ‘profesör’ oldu.

Akademik hayatına Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde başladı. 1989-1998 yılları arasında ‘araştırma görevlisi’, 1998-2001 yılları arasında ise ‘yardımcı doçent’ olarak görev yaptı. Ardından İstanbul’a taşınan Şirvanlı-Özen, 2001-2003 yılları arasında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı. 2003 yılında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruculuğunu yapan Şirvanlı-Özen, 2016 yılına kadar Bölüm Başkanlığı görevine devam etti. Aynı zamanda 2009-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi İnsan ve toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2019-2020 yılı arasında Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi ve lisansüstü program koordinatörü olarak çalıştı. Ardından kuruluş aşamasında yer aldığı Atlas Üniversitesi’nde 2020-2021 yılı arasında Psikoloji Bölüm Başkanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılında Altınbaş Üniversitesine geçen Şirvanlı-Özen, 2021-2023 yılları arasında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığını yürüttü. Halen Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde birçok ders veren Şirvanlı-Özen’in ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranan dergilerde yayınlamış makaleleri, kongrelerde sunulmuş bildirileri ve kitap bölümleri vardır.

AURUM Sosyal Bilimler Dergisi’nin baş editörlüğünü yapan Şirvanlı-Özen, Türk Psikoloji Dergisi, Türk Psikoloji Yazıları, Psikoloji Çalışmaları dergilerinin akademik danışma kurulunda yer almakta; ayrıca TÜBİTAK SOBAG Proje Değerlendirme ve TÜBA GEBİP Sosyal Bilimler Hakemliği görevlerini yürütmektedir.

Ağırlıklı olarak sosyal gelişim alanında çalışmalar yapan Şirvanlı-Özen’in uzmanlık alanları içinde toplumsal cinsiyetin gelişimi, ana-baba ilişkisinin çocuklar üzerindeki etkileri, boşanma ve çocuk, bağlanma, ana-baba tutumları, okul zorbalığı, ebeveynliğe ait kabul-ilgi gibi konular sayılabilir.

Türk Psikologlar Derneği ve International Society for Interpersonal Acceptance and Rejection (ISIPAR) üyesidir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Gelişim Psikolojisi Temelli Yaklaşımlar

 • Pozitif Ebeveynlik

 • Pozitif Disiplin

 • İletişim Becerilerini Geliştirme

 • Duygu Düzenleme

 • Farkındalık Geliştirme

İlgilendiği Konular

 • Çocuk yetiştirme stratejileri

 • Aile içi olumlu iletişim

 • Boşanma ve çocuk

 • Duygusal sağlık ve duygu yönetimi

 • Aile dinamikleri ve ilişkiler

 • Çocuk gelişimi ve davranış sorunları

 • Disiplin ve sınırlar

 • Aile içindeki stresle başa çıkma

 • Evlilik ve partner ilişkileri

 • Eşler arası çatışma ve çocuk

 • Aile içi bağlanma ve bağlılık

PROFESYONEL DENEYİMİ

Akademik

 

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2021-halen öğretim üyesi (profesör) olarak çalışmaktadır.

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2020-2021 öğretim üyesi (profesör) olarak çalışmıştır.

 

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2019-2020 öğretim üyesi (profesör) olarak çalışmıştır.

 

Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2003-2004 öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak çalışmıştır.

2004-2009 öğretim üyesi (doçent) olarak çalışmıştır.

2009-2019 öğretim üyesi (profesör) olarak çalışmıştır.

 

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2001-2003 öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak çalışmıştır.

 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

1998-2001

Öğretim Üyesi (yardımcı doçent) olarak çalışmıştır

 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

1989-1998

Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır

 

 

İdari

 

Altınbaş Üniversitesi

2012-2023 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

 

İstanbul Atlas Üniversitesi

2020-2021 Psikoloji Bölüm Başkanı

2020-2021 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

2020-2021 Rektör Yardımcısı

 

Işık Üniversitesi

2019-2020 Psikoloji Bölümü Lisansüstü program Koordinatörü

 

Okan Üniversitesi

2003-2016 Psikoloji Bölüm Başkanı

2009-2016 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Haliç Üniversitesi

2001-2003 Psikoloji Bölüm Başkanı

YAYINLARI

Kitap /Kitap Bölümü Yazarlığı ve Çeviri / Editörlük

 

Şirvanlı-Özen, D. ve Gürsoy, B.E. (2023). Gelişim Psikolojisi-Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek (Developmental Psychology-Revisiting the Classic Studies, edt.by Alan M. Slate & Quinn, P.C).

Şirvanlı-Özen, D. (2021). Sosyal Cinsiyet (Bölüm 12). Güre, A. (Ed.). Çocuk Gelişimi. Nobel Yayınevi.

 

Şirvanlı-Özen, D. & Olgac, D. (2019). Kişilerarası kabul-red kuramının ebeveynliğe bakışı. Güre, A editör. Aile Sistemleri,1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, p.22-31.

 

Şirvanlı-Özen, D. (2018). Aile İçi Stres ve Başa Çıkma Yolları. Aile İçi Uyumlu Etkileşim, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

Makale

 

Şirvanlı-Özen, D. & Güneri, F.K. (2018). İlişki başarısının temel belirleyicisi: Reddedilme duyarlılığı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 10, 4, 444-459.

Kuleli-Sertgil, N., Şirvanlı-Özen, D. & Gökçay, E.G. (2015). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 58: 87-95.

 

Şirvanlı-Özen, D. (2010). Ergenlerde akran zorbalığına maruz kalmanın cinsiyet, yaş ve içe yönelim türü problem davranışlar ile ilişkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 17 1, 5-12.  

Şirvanlı-Özen, D & Aktan, T. (2010). Bağlanma ve zorbalık sisteminde yer alma: Başa çıkma stratejilerinin aracı rolü (Attachment and Being in Bullying System: Mediational Role of Coping Strategies). Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 25, 65, 101-113.

Pişgin, İ. & Şirvanlı-Özen, D. (2010). Çocukluktan erişkinliğe obsesif kompulsif bozuklukta hatalı değerlendirme ve inanç alanları (Faulty appraisals and belief domains in obsesive compulsive disorder from childhood to adulthood. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2(1), 117-131.

 

Şirvanlı-Özen, D. & Temizsu, E. (2010). Anksiyete ve depresif bozukluklarda örtüşen ve ayrışan belirtiler (Symptom similarities and differences in anxiety and depressive disorders). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2(1), 1-14.

 

Şirvanlı-Özen, D. (2009). Ergenlerde anneden algılanan kabul/ilgi ile benlik-algısı arasındaki ilişki: Babadan algılanan kabul/ilginin aracı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (24), 13-23.

Şirvanlı-Özen, D. (2006). Akran Zorbalığına maruz kalmanın yaş, çocuk yetiştirme stilleri ile benlik algısı tarafından yordanma gücü. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology, 21, 58, 77-98.

Sirvanli-Ozen, D. (2005). Impacts of divorce on the behaviour and adjustment problems, parenting styles and attachment styles of childeren: Literature review including Turkish studies. Journal of Divorce and Remarriage. 42, ¾, 127-151.

 

Sirvanli-Ozen, D. (2004). Effects of marital conflict on adolescent children: A study in Turkey. Journal of Divorce and Remarriage. 41, ½, 37-57.

Şirvanlı-Özen, D. (2003). Ergenlerde ebeveyne bağlanma tarzının sosyal cinsiyet rolü ve arkadaşa bağlanma tarzı üzerindeki etkisi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji, (Journal of Psychiatry, Psychology and Psychopharmacology),11 (4), 303-309.

Sirvanli-Ozen, D. (2003). The impact of interparental divorce on adult attachment styles and perceived parenting styles of adolescents: Study in Turkey. Journal of Divorce and Remarriage, 40, ½, 129-149.

Şirvanlı-Özen, D. (1999-a). Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri I: Davranış ve uyum problemleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6 (1), 19-29.

 

Şirvanlı-Özen, D. (1999-b). Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri II: Sosyal destek. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6 (2), 83-88.

 

Şirvanlı-Özen, D. (1995). Üniversite öğrencilerinde kontrol odağı, cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin beden imgesinden hoşnut olma üzerindeki etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 3 (3), 10-16.

 

Bildiriler

 

İldeniz-Tan, B., Taşfiliz, D., Yavuz, B., & Şirvanlı-Özen, D. (2023). Examining the relationship between emotional dependency and mental health among young adults: Moderating role of loneliness. European Conference on Developmental Psychology, 28 Ağustos-1 Eylül 2023, Finland.

 

Yavuz, B., Taşfiliz, D., İldeniz-Tan, B., & Şirvanlı-Özen, D. (2023). Attachment and psychological well-being among young adults: Examining the mediator role of emotional dependency in romantic relationships. European Conference on Developmental Psychology, 28 Ağustos-1 Eylül 2023, Finland.

Karaatmaca, C.; Koyuncu, A.G. & Şirvanlı-Özen, D. (2021). Attachment and perceived marital conflict. WLC 2021, 26-30 Mayıs 2021, Romanya.

 

Karaatmaca, C.; Altınay, F.; Altınay, Z. & Şirvanlı Özen, D. (2021). The transmission  attachment styles among three generations. World Children Conference-II. 21-23 Mayıs 2021, KKTC.

Olgaç, D. ve Şirvanlı-Özen, D. (2019). Anneden algılanan kabul ret düzeyi ile genel psikolojik uyum arasındaki ilişki: Babadan algılanan kabul ret düzeyinin aracı rolü.

2.Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, 18-21 Eylül 2019, İzmir.

Bıçakçı, A.B. ve Şirvanlı-Özen, D. (2018). Dış Görünüş Odaklı Reddedilme Duyarlılığı Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Ankara.

Bıçakçı, A.B.; Birtane-Doyum, B. ve Şirvanlı-Özen, D. (2018). Toplumsal Cinsiyet Temelli Reddedilme Duyarlılığı Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Ankara.

Birtane-Doyum, B. ve Şirvanlı-Özen, D. (2018) Kendini Susturma Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 20.Ulusal Psikoloji Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Ankara.

 

Olgaç, D. & Şirvanlı-Özen, D. (2018). The mediator role of paternal acceptance on the relation between maternal acceptance and adolescencents’ personality dispositions. 7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, 15-18 Mayıs 2018, Atina.

Şirvanlı-Özen, D. (2017). Reddedilme duyarlılığı. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 16-17 Kasım 2017, Ankara.

 

Güneş, R. ve Şirvanlı-Özen, D. (2016). Anne-babaya bağlanma özellikleri ile depresyon ve kaygı belirtileri arasındaki ilişkide üstbilişlerin ve otomatik düşüncelerin aracı rolleri. 19.Ulusal Psikoloji Kongresi, 5-7 Eylül 2016, İzmir.

Kökdemir, G.Y. & Şirvanlı-Özen, D. (2016). Rejection sensitivity as a mediator link between parental acceptance-rejection in childhood and adult experiences in close relationships. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid.

Olgaç, D. & Şirvanlı-Özen, D. (2016). The relationship between father acceptance-rejection and personality dispositions of children from low socioeconomic families. 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Madrid.

Seyitoğlu, Z. & Şirvanlı-Özen, D. (2015). The mediator role of early maladaptive schemas between perceived parenting styles and social anxiety symptoms. 14th European Congress of Psychology, Milan.

 

Karaatmaca, C. & Şirvanlı-Özen, D. (2013)."Attachment transmission of three generations: Grandmothers, mothers, adolescents in Turkey. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne.

Şirvanlı-Özen, D. (2012). Değişen aile yapısında çocuk: Boşanma ve etkileri. 1. Ebeveynlik Kongresi: 21.Yüzyılda Ebeveyn ve Yetişkin Olmak, 17-18 Kasım 2012, İstanbul.

 

Adalı, N., Ergin, B.E. & Şirvanlı-Özen, D. (2010).  Eş/sevgili kabul-ret algısının ebeveyn kabul-ret ile psikolojik rahatsızlıklar arasındaki ilişkideki rolü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin.

 

Ergin, B.E., Adalı, N., & Şirvanlı-Özen, D. (2010). Ebeveyn kabul-reddi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki: Algılanan sosyal desteğin aracı rolü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin.

 

Adalı, N., Ergin, B.E. & Sirvanli Ozen, D. (2010). The mediating role of parental acceptance-rejection in the relationship between perceived interparental conflict and psychological distress symptoms. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, University of Padua, Italy.

Ergin, B.E., Adalı, N., & Sirvanli Ozen, D. (2010). The effects of perceived interparental conflict, parental acceptance-rejection and partner acceptance-rejection on personality. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, University of Padua, Italy.

Şirvanlı-Özen, D. (2008). Kızlarda ve erkeklerde akran zorbalığına maruz kalmanın yaş, depresiflik ve kaygı düzeyleri tarafından yordanma gücü. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, 2-5 Eylül 2008, İstanbul.

 

Şirvanlı-Özen, D. (2008). Kız ve erkek ergenlerin anneliğe ve babalığa ait çocuk yetiştirme stillerine yönelik algıları ve bu algılarının sahip oldukları benlik kavramı ile ilişkisi. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, 2-5 Eylül 2008, İstanbul.

Sirvanli-Ozen, D. (2007). The relationship between the adolescents’ exposure to peer victimization and their age, parental style and self-image. XIIIth European Conference on Developmental Psychology, Germany.

Tuncar, A. & Şirvanlı-Özen, D. (2006). Algılanan ebeveyn çatışması üzerinde yaş ile çocuğun sahip olduğu denetim odağının yordayıcı gücü ve algılanan çatışmanın çocuğun sergilediği saldırganlık düzeyi üzerindeki etkisi. 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara.

Özkan, E. & Şirvanlı-Özen, D. (2006). Akran zorbalığının ebeveyne karşı geliştirilen bağlanma stilleri ve kullanılan başa çıkma stratejileri açısından değerlendirilmesi. 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara.

 

Şirvanlı-Özen, D. (2006). Akran zorbalığına maruz kalmanın olası yordayıcları ve cinsiyet ile yaşa bağlı değişimi. Uluslararası Katılımlı 1. Şiddet ve Okul Sempozyumu, 28-31 Mart 2006, İstanbul.

 

Sirvanli-Ozen, D. (2005). The impact of interparental divorce on adolescents. XII.European Conference on Developmental Psychology, Spain.

Şirvanlı-Özen, D. (2004). Eşlerarası çatışmanın ergen çocuklar üzerindeki etkisi. XIII.Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004, İstanbul.

 

Şirvanlı-Özen, D. (1998). Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri. I. Psikoloji Seminerleri, 21-23 Mayıs 1998, Mersin.

Bayraktar, R. & Şirvanlı-Özen, D. (1998-1999). Eşler arası çatışma ve boşanmanın değişik yaş grubundaki çocukların uyumu üzerindeki etkileri. Aile Eğitim Seminerleri (Ana-Baba Okulu), 12.03.1998 ve 15.06.1999, Ankara.

 

Sirvanli-Ozen, D. & Bayraktar, R. (1997). Development of sex-trait stereotypes in Turkish children. New Trends in Developmental Psychology: Abstract. VIII th European Conference on Developmental Psychology, France.

Şirvanlı-Özen, D. & Bayraktar, R. (1993). Annenin çalışma durumunun çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargılarının gelişimi üzerindeki rolü. VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 65-76. Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.

Ebeveyn Danışmanlığı 
Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page