top of page

Çift Terapisi

Creative abstract template collage of funny couple white visual effect talking sms empty s

Çift, evlilik ve aile terapisi ilişkilerin gelişimini ve sağlıklı bir iletişimi desteklemek için önemli araçlardır. Çift terapisi, ilişkideki sorunları anlamak, iletişim becerilerini geliştirmek ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kullanılır.

 

Bu terapi türü, partnerler arasındaki çatışmaları çözmek, duygusal bağlılığı artırmak ve ilişkideki olumsuz dinamikleri anlamak için etkili bir yol sunar. Terapistler, çiftlere anlayış, empati ve etkili iletişim konusunda rehberlik ederken, ilişkideki sorunların altında yatan nedenleri bulmaya çalışır.

Evlilik ve aile terapisi, sadece çiftler arasındaki sorunları değil, aynı zamanda aile içi ilişkileri de ele alır. Aile terapisi, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye ve aile içindeki çatışmaları çözmeye odaklanır. Bu terapi, aile üyelerinin duygusal bağlarını güçlendirmek, iletişimi iyileştirmek ve birlikte daha sağlıklı bir şekilde yaşamalarını desteklemek için kullanılır.

 

Bu terapiler, çiftlerin ve ailelerin güçlü yanlarını keşfetmelerine ve zorlukları aşmalarına yardımcı olarak daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar. Her bir bireyin duygusal ihtiyaçlarını anlama, ifade etme ve karşı tarafa anlatma becerilerini geliştirmek, bu terapilerin temel hedeflerindendir. Bu sayede ilişkiler daha derin bir anlayış, sevgi ve uyum içinde ilerleyebilir.

Çift ve Evlilik Terapistleri

Çift Evlilik Aile Terapisi Dilara Yıldız

Uzm. Psk. Dilara Yıldız Karaman 

İzmir Ekonomi Üniv. - Psikoloji

Okan Üniv. - Klinik Psikoloji Master

SIP (Satir Institute of the Pacific) Sertifika son aşamasında

Çift Evlilik Aile Terapisi Asude Özdemir

Doç. Dr. Asude Özdemir

Marmara Üniv. - Psikolojik Danışma

Hacettepe Üniv. - Psikolojik Danışma Master

Marmara Üniv. - Psikolojik Danışma Doktora

SIP (Satir Institute of the Pacific) Sertifika son aşamasında

 

Çift Evlilik Aile Terapisi Kerime Camadan

Uzm. Psk. Kerime Camadan

Univ. de Rennes 2, Licence de Psychologie

Univ. de Rennes 2, Master de Psychopathologie

Univ. de Faculté de Médecine Rennes I, Addictologie

Lacan Ekolü Psikodinamik Aile Terapisti

bottom of page