UZM. PSK. NEVCİHAN SAĞLAM

Uzman Klinik Psikolog
Ankara Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2007 - 2012

Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​2013 - 2015

 

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2012 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı.​


Lisans eğitimi sonrasında 1 yıl süreyle özel bir eğitim kurumunun psikolojik danışmanlık biriminde psikolog olarak görev aldı. Burada engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık verdi.


Klinik psikoloji alanındaki uzmanlık eğitimine 2013 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda başladı. Burada Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yönelimli psikoterapi eğitimi aldı.  Yüksek Lisans Tez çalışmasında, erken dönem uyumsuz şemaların ve ebeveynlik stillerinin bireylerin duygularını tanıma ve ifade etmelerine olan etkisini inceledi.


Uzmanlık eğitimi boyunca süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı dönem Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanan,‘’Elimi Tutar Mısın?” (Şizofreni Hastalarının Maruz Kaldığı Damgalanma ve Ayrımcılığı Gidermek için Aile ve Toplumun Eğitilmesi) Projesi’nde gönüllü olarak çalıştı. ​


​ The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlayarak uluslararası akreditasyon aşamasına geldi. Terapi sürecinde ağırlıklı olarak Şema Terapi uygulamalarından yararlanmaktadır.


Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR (Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey ve 2. Düzey Eğitimleri’ni tamamladı. Halen bu alanda eğitimlere ve süpervizyon çalışmalarına katılmaktadır. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar gibi önemli travmaları ve çocukluk çağında yaşanan etkisi travmatik olan her tür yaşantı; şiddete maruz kalma, aşağılanma, terk edilme, reddedilmeler gibi travmatik yaşantıları çalışmada EMDR uygulamasından yararlanmaktadır. 


2016-2019 yılları arasında Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev aldı. Burada üniversite öğrencisi ve çalışanlarına psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek sağladı.


2019’da İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda ek görevli olarak psikoterapi dersi vermeye başladı.


Nevcihan Sağlam 2015 yılında Pinna Psikoloji ekibine katılmış ve burada yetişkinlere psikoterapi desteği sağlamaya başlamıştır. Yaygın olarak çalıştığı konular;  depresyon, anksiyete, panik atak, fobiler, ilişki sorunları, benlik değeri, öz güven, kendine yeterlilik, öfke kontrolü ve travmaya bağlı sorunlardır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.
 

İLGİLENDİĞİ KONULAR

Bireysel Psikoterapi

 

  • Duygusal çöküntü, mutsuzluk 

  • Kişilerarası ilişki sorunları,

  • Benlik değeri,

  • Öz güven, kendine yeterlilik,

  • İlişkilerde bağımlılık,

  • Terk edilme ve ayrılma kaygıları,

  • Yanlız ve kimsesizlik duyguları,

  • Değersizlik ve sevilmezlik duyguları,

  • Duygusal sorunlarla başa çıkma,

  • Duyguları tanıma ve yönetme

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyimi

İstanbul Şehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2019
Ek görevli olarak psikoterapi dersleri vermektedir.
Psikoterapi Deneyimi
 
Işık Üniversitesi Öğrenci Danışma Merkezi

2015-2019

Uzman Klinik Psikolog olarak çalıştığı bu merkezde öğrencilere ve personele psikolojik değerlendirme, danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermiştir.

 

Pinna Psikoloji

​2015 - Halen

Uzman klinik psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermektedir. 

(0532) 172 70 27 

Bağdat Caddesi, No: 300 D:4

Caddebostan / Kadıköy / İSTANBUL

© Copyright 2019  by Pinna Psikoloji. All Right Reserved.