Uzm. Psk. Gaye Turgay Taşdan

Klinik Psikolog
Çift ve Evlilik Terapisti
Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2003 - 2007

Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​2008 - 2010

 

Gaye Turgay Taşdan, 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini burslu olarak, onur derecesiyle tamamlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Doğuş Üniveritesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına devam etmiş, “Anorexia Nervosa’nın Bilişsel Davranışçı Modelle Tedavisi” konulu bitirme projesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve klinik psikoloji uzmanlığını almıştır. 


Uzmanlık eğitimi sürecinde; Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DÜPEM) bir sene boyunca 322 saat süpervizyon alarak psikoterapi çalışmalarını gerçekleştirmiş, Bilişsel Davranışçı (BDT) ve Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) temelli psikoterapi eğitimi almıştır. Eğitimi boyunca, Marmara Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yetişkin kliniği ve Nöropsikiyatri İstanbul Hastaneleri yetişkin kliniklerinde staj yapmıştır.


Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerine ek olarak; Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği işbirliğiyle düzenlenen, Kognitif Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim programını tamamlamıştır. Avrupa Aile Terapisi Eğitim Enstitüleri Birimine (EFTA –TİC) tam üye Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü bünyesinde, Kanada Satir Pasifik Enstitüsü (Satir Institute of the Pacific) ile ortak yürütülen 3 yıllık (485 saat) Virginia Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi Eğitimi’ni tamamlamış, Uzman Çift ve Aile Terapisti ünvanını almıştır. Eğitim boyunca Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen “Çiftlerle Çalışma”, “Terapistin Kendini Kullanması ve Yaşantısal Terapi” “Bireylerle ve Ailelerle Çalışma”, “Aile içi Şiddet” atölye çalışmalarına katılmıştır. Programın yürütücüsü, Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti Sibel Erenel ile 400 saatlik süpervizyon çalışmasını tamamlamıştır. Avrupa Aile Terapisi Derneği (EFTA) bireysel üyeliği kriterlerini tamamlamış başvuru için hak kazanmıştır.


Ayrıca Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR 1. Düzey eğitimini tamamlamış, EMDR terapisti olmaya hak kazanmıştır. Türk Psikologlar Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği (CATED), EMDR Türkiye Derneği tam üyesidir. Terapilerde “Sistemik Aile Terapisi”, EMDR ve psikodinamik ekollerden yararlanmaktadır.


Profesyonel yaşantısında İstanbul’da; 2007-2009 yılları arasında Bilfen eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmış; daha sonra Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde yönetici psikologluk yapmış; özel kliniklerde yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmaları yapmış; çalışan destek hizmetleri sunan özel bir şirkette psikoterapi ve psikolojik müdehale çalışmalarında bulunmuştur.  2012-2017 yılları arasında ise Sabancı Üniversitesi’nde hazırlık öğrencisi ve öğretim üyelerine psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek sağlamıştır.


Gaye Turgay, 2013 yılından beri Pinna Psikoloji’de yetişkin, çift ve ailelere psikoterapi desteği sağlamaktadır. 

İLGİLENDİĞİ KONULAR

Bireysel Psikoterapi

 • Bilişsel DavranışçıTerapi

 • Bilişsel Varoluş Terapisi,

 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)

 • Mutsuzluk, duygusal çökkünlük,

 • Kaygı ve kaygıyla başa çıkış,

 • Öfke,

 • Başarısızlık korkusu,

 • Stres,

 • Yas ve kayıp,

 • Bireyselleşme, ayrışma,

 • Değersizlik,

 • Yetersizlik,

 • Anlam arayışı,

 • Özgüven - özsaygıyı sorunları,

 • İlişki sorunları,

 • Aile içi ilişkilerde çatışma kopukluk,

 • Yalnızlık,

 • Travma ve travmanın olumsuz etkileri

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

 • Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi,

 • Evliliğe hazırlık,

 • İletişim sorunları,

 • Çatışma çözme becerileri,

 • Boşanma ve boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri,

 • Aldatma/ Aldatılma,

 • Güven kaybı,

 • Duygusal uzaklaşma,

 • Geniş Aile sorunları,

 • Eşlerin uyumu,

 • Paylaşım ve yakınlık.

PROFESYONEL DENEYİMİ
Sabancı Üniversitesi

​2012 - 2017

Uzman Klinik Psikolog olarak, hazırlık bölümü öğrencileri ve çalışanlarına psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmeti vermiştir.

 

AVİTA Çalışan Destek Hizmetleri

​2011 - 2017

Uzman Klinik Psikolog olarak, anlaşmalı kurumların çalışanlarının psikolojik durum değerlendirme görüşmelerinin yapılması, krize müdehale ve çeşitli konularda psiko-eğitim ve seminerler düzenleme

 

İstanbul Bilgelik Enstitüsü

​2010 - 2013

Uzman Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık çalışmaları, klinik değerlendirme ve test uygulamaları yürütmüştür.

 

Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınma Evi

​2010 - 2011

Uzman Psikolog olarak, şiddet ve travma mağduru kadın ve çocuklara psikolojik, hukuki, sosyal yardım sağlanma konusunda planlamaların yapılmasında çalıştı

 

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi

​2009 - 2010

Uzmanlık eğitimi süresince psikolog olarak psikolojik danışmanlık çalışmaları, klinik değerlendirme ve test uygulamaları yapmıştır.

 

BiLFEN Eğitim Kurumları

​2007 - 2009

Psikolog olarak öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti, bireysel veli ve öğrenci görüşmeleri, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarına ve okul olgunluğuna yönelik test uygulamaları,  gelişim değerlendirme ve dikkat çalışmaları

(0532) 172 70 27 

Bağdat Caddesi, No:300 D:13 Kat:2

Caddebostan / Kadıköy / İSTANBUL

© Copyright 2020 by Pinna Psikoloji. All Right Reserved.