top of page
Support group

SÜPERVİZYON I
(Başlangıç Düzeyi)

Süpervizör: Dr. Ahmet Tosun

Süpervizyonun yönelimi ve ana hedefi:

Mesleğe yeni başlayan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış bir süpervizyondur. Özel Psikoterapide en sık karşılaştığımız başvuru profili, psikolojik değerlendirme, ihtiyaç ve davranış analizi, terapi planı oluşturma gibi konuları kapsamaktadır. Hümanistik / varoluşçu çerçeve içinde entegratif yönelimli bir terapi ve terapistlik tarzı takip edilecektir. Bu entegratif yönelimle CBT, RET, CCT, Şema Terapi ve psikodinamik kaynaklar bir araya getirilmektedir. 

Süpervizyonun şekli: Süpervizyon grup olarak yapılacak ve yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Grubun katılımcı sayısı: 5 kişi

Süresi: İki haftada bir oturum, 3 saat, 6 ay (12 oturum)

Kimler Başvurabilir:

Grubun homojen tutulması ve süpervizyondan maksimum fayda sağlanabilmesi adına mesleğe yeni başlamış kişilerle grup oluşturulacaktır.

1. Klinik Psikoloji uzmanlığını alalı 3 yıldan az olan yeni psikoterapistler.

2. Klinik Psikoloji programında öğrenci olup ders aşamasını tamamlamış olan klinik psikolog adayları.

Koşullar:

 1. Her oturuma katılım gereklidir. Bunu sağlayıp sağlayamayacağınıza emin olmanız beklenmektedir.

 2. Sizlerden (konuşulan vakalara, süpervizyon alan psikoloğa, süpervizöre, klinikteki diğer hizmet alan ve verenlere yönelik) etik yükümlülüklere, sınırlara ve gerekliliklere uymanız beklenmektedir.

 3. Birbirimizi eleştirdiğimiz değil, birbirimizi keşfettiğimiz ve güçlendirdiğimiz bir etkileşim grubu oluşturmaya istekli oluş beklenmektedir.

 4. Her süpervizyon aslında bir terapötik ortamdır ve her terapötik ortam gibi birlikte çalışabilme konusunda uyumu gereklidir. Bu nedenle ilk 2 oturum aramızda terapötik ittifaka benzer bir uyumun ortaya çıkıp çıkmayacağını gözlemlemek için karşılıklı değerlendirme sürecidir.

 5. Eğer  süpervizyondan ayrılmayı isterseniz, yeni düzenleme ve sırada bekleyen kişilere engel olmamak adına bunu en erken aşamada bizlere bildirmenizi rica ederiz.

Başvuru için istenenler:

 1. Fotoğraflı ve ayrıntlı CV

 2. Bugüne kadar aldığınız psikoterapi eğitimlerini, şu anki psikoterapistlik stilinizi ve geliştirmek istediğiniz terapistlik özelliklerini açıkladığınız bir niyet mektubu

 3. Ön görüşme

Ücret: Oturum başına katılım ücreti 2000 + KDV

Group Therapy

SÜPERVİZYON II
(İleri Düzey)

Süpervizör: Dr. Ahmet Tosun

Süpervizyonun yönelimi ve ana hedefi:

Hümanistik / varoluşçu çerçeve içinde entegratif yönelimli bir terapi ve terapistlik tarzı takip edilecektir. Bu entegrasyon içinde CBT, RET, CCT, Şema Terapi ve psikodinamik kaynaklar bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Bu süpervizyonun temel hedefi olguları çok boyutlu ve çok modelli formül edebilme, tek okul yöneliminin dışına çıkabilme, modeller üstü bir bakış açısına geçmeyi deneme olarak özetlenebilir. Sonuçta kişinin kendi terapistlik tarzını ve kendine özgü terapistlik yeteneklerini ortaya çıkarmak ve güçlendirme arzulanmaktadır.

 

Süpervizyonun şekli: Süpervizyon grup olarak yapılacak ve yüz yüze gerçekleştirilecektir

Grubun katılımcı sayısı: 5 kişi

Süresi: İki haftada bir oturum, 3 saat, 6 ay (12 oturum)

Kimler Başvurabilir:

Grubun homojen olması ve herkesin maksimum fayda sağlayabilmesi adına, grup deneyimli meslektaşlardan oluşturulacaktır.

1. Klinik Psikoloji uzmanlığını aldıktan sonra 3 yıldan fazladır aktif danışan gören,

2. Daha önce en az bir ekolden süpervizyon almış kişiler.

Koşullar:

 1. Her oturuma katılım gereklidir. Bu taahhüttü sağlayıp sağlayamayacağınızdan emin olmanız beklenmektedir.

 2. Sizlerden (konuşulan vakalara, süpervizyon alan psikoloğa, süpervizöre, klinikteki diğer hizmet alan ve verenlere yönelik) etik yükümlülüklere, sınırlara ve gerekliliklere uymanız beklenmektedir.

 3. Birbirimizi eleştirdiğimiz değil, birbirimizi keşfettiğimiz ve güçlendirdiğimiz bir etkileşim grubu oluşturmaya istekli oluş beklenmektedir.

 4. Her süpervizyon aslında bir terapötik ortamdır ve her terapötik ortam gibi birlikte çalışabilme konusunda uyum gereklidir. Bu nedenle ilk 2 oturum aramızda terapötik ittifaka benzer bir uyumun ortaya çıkıp çıkmayacağını gözlemlemek için karşılıklı değerlendirme sürecidir.

 5. Eğer  süpervizyondan ayrılmayı isterseniz, yeni düzenleme ve sırada bekleyen kişilere engel olmamak adına bunu en erken aşamada bizlere bildirmenizi rica ederiz.

Başvuru için istenenler:

 1. Fotoğraflı ve ayrıntlı CV

 2. Bugüne kadar aldığınız psikoterapi eğitimlerini, hangi ekolden, ne kadar süre süpervizyon aldığınızı, şu anki psikoterapistlik stilinizi ve geliştirmek istediğiniz terapistlik özelliklerini açıkladığınız bir niyet mektubu.

 3. Ön görüşme

Ücret: Oturum başına katılım ücreti 2000 + KDV

bottom of page