top of page
Doktor Klinik Psikolog Özlem Çağın Tosun

Dr. Özlem Çağın Tosun

Klinik Psikolog, Psikoterapist
 • Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2004
 • Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.), 2006
 • Boğaziçi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD), 2014

Merkezimizin kurucusu ve yöneticisidir.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başladı ve 2006 yılında uzmanlığını tamamladı. Bu eğitim boyunca Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi aldı ve Prof. Dr. Elif Kabakçı'nın süpervizyonu altında psikoterapi yapmaya başladı. Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi ve Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları birimlerinde klinik psikoloji stajlarını tamamladı. Yine bu dönemde klinik değerlendirme ve krize müdahale, nöropsikolojik değerlendirme ve çeşitli psikolojik testlerle ilgili mesleki eğitimler aldı. 

2006-2010 yılları arasında Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü'nün "Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi" eğitimini tamamladı. Tüm bu süreç boyunca enstitü kurucusu Sibel Erenel’in eğitim asistanlığını yaptı. Eğitim malzemelerinin Türkçe’ye kazandırılması için çalıştı ve  Sharon Loeschen tarafından yazılan Satir Süreçleri: Terapistler için Pratik Beceriler kitabını Türkçe’ye çevirdi. Bu süreçte aynı zamanda, Satir Institute of the Pacific eğitim direktörlerinden Kathlyne Maki-Banmen tarafından verilen çift ve aile terapisi atölye çalışmalarına katıldı.

 

Klinik psikoloji eğitimine TÜBİTAK bursiyeri olarak Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı'nda devam etti. Bu eğitim süresince psikodinamik yönelimli terapi eğitimi aldı. Bu süreçte Prof. Dr. Güler Fişek ve Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu’ndan süpervizyon aldı. Böylelikle psikoterapi becerilerini ve bakış açısını genişletme fırsatı buldu. Utanç duygusunun ilişkisel bir duygu olarak incelenmesi hakkındaki teziyle 2014 yılında doktor ünvanı aldı.

2007 yılında Okan Üniversitesi'nde uzman psikolog olarak çalışmaya başladı ve  Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi'nin (OPDEM) kuruluşuna katkıda bulundu. 2007-2010 yılları arasında bu merkezin yürütücülüğünü yaptı. Üniversite öğrencileriyle bireysel danışmanlık, psikoterapi, psikoeğitim seminerleri ve grup çalışmaları gerçekleştirdi.

​2010-2012 yılları arasında psikoterapi çalışmalarına İzmir'de devam etti. Bu sırada İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ek görevli olarak lisans dersleri verdi. 2012-2014 yılları arasında ise Okan Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programında ek görevli olarak çalıştı. 2018 yılında Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda dersler verdi. Halen çeşitli üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans programlarına uzmanlık dersleri ve süpervizyon vermeye devam etmektedir.

 

Son yıllarda ölüm ve yas eşlikçiliği eğitimlerine katılarak yasa çıraklık etmeye başladı ve kronik hastalıklar, yaşlılık, palyatif bakım gibi alanlarda da bireylere ve ailelere destek vermeye başladı. Entegratif Somatik Travma Terapileri eğitimine de devam etmekte ve eklektik bir yaklaşımla sürdürdüğü terapi süreçlerine bedenle çalışmaları da eklemektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) üyesidir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Psikodinamik Terapi

 • Satir Sistemik Dönüşümsel Aile Terapisi

 

İlgilendiği Konular

 • Varoluşsal anlam arayışı, 

 • Kendini gerçekleştirme ve kendi oluş süreci,

 • Değersizlik duyguları,

 • Yabancılaşma ve boşluk duygusu,

 • İlişkide ötekine ve kendine güven sorunları,

 • Ayrılık ve terk edilmeyle başa çıkma

 • Ayrışma - Bireyleşme - Özgürlük

 • Sevilen kişiye bağımlılık,

 • Sevilen kişinin kaybı ve yas,

 • Mutsuzluk ve duygusal çöküntü,

 • Duygusal travmalarla başa çıkma,

 • Yalnızlık ve kimsesizlik duygularıyla başa çıkma,

 • İnsanlar tarafından anlaşılmama ve değersizlik.

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2018 - halen

Ek görevli olarak psikoterapi dersleri vermektedir.

Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

​2012 - 2014

Ek görevli olarak klinik psikoloji yüksek lisans dersleri vermiştir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2010 - 2012

Ek görevli olarak psikoloji lisans dersleri vermiştir.

Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü

​2007 - 2010

Enstitünün akademik asistanlığını yapmış, Sibel Erenel ile birlik projeler yürütmüşlerdir.

Psikoterapi Deneyimi

 

Artı Psikolojik Danışmanlık

​2010 - 2012

İzmir'de Doç. Dr. Azmi Varan'nın kurduğu bu merkezde, bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri yürüttü.

 

Okan Üniversitesi, Psikolojik Danışma Merkezi (OPDEM)

​2007 - 2010

Uzman Klinik Psikolog olarak çalıştı. Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezinin (OPDEM) kurulması ve geliştirilmesi sürecinde aktif rol aldı. Bu süre boyunca merkezin yürütücülüğünü yaptı, öğrencilere ve üniversite personeline psikolojik danışmanlık, grup çalışmaları ve psiko-eğitim seminerleri  hizmetleri sundu.

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Öğrenci Sağlık Merkezi

​2005-2006

Beytepe Sağlık Merkeziyle ortak çalışmalar yürüttü, süpervizyon altında psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

YAYINLARI

Sunar, D., Çağın-Tosun, Ö., & Tokuş, T. (2016). Self-blaming and other-blaming moralemotions are complementary: Two studies in Turkish culture. In C. Roland-Lévy, P. Denoux,B. Voyer, P. Boski & W. K. Gabrenya Jr. (Eds.), Unity, diversity and culture: Research andScholarship Selected from the 22nd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (pp. 416-420). Melbourne, Florida USA: International Association forCross-Cultural Psychology.

 

Tosun, A., Maçkalı, Z., Çağın-Tosun, Ö., Kapucu-Eryar, A. & Mansell, W. (2015). Extreme appraisals of internal states and length of remission in remitted bipolar patients. Archives of Neuropsychiatry, 52: 406-411.

 

Maçkalı, Z., Tosun, A., Çağın-Tosun, O., Gursu Hariri, A., Akkaya, C., Iyidogan, E., & Süer Yalçın, E. (2014). The Turkish adaptation, validity and reliability of the Brief-HAPPI. Turkish Journal of Psychiatry, 25(2): 124-32.

 

Çağın, Ö., & Dağ, İ. (2009). Are obsessive beliefs and interpretative bias of intrusions predictors of obsessive compulsive symptomatology? A study with a Turkish sample. Social Behavior and Personality, 37 (3), 355-364.

 

Çağın, Ö.  (2005). Doğum sonrası depresyonun etiyolojisinin biyopsikososyal bakış açısından degerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8 (16), 55-71.

Dr. Özlem Çağın Tosun
Bekleme Listesine Kayıt Olun

Teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

bottom of page