top of page
Ekrem Düzen

Dr. Ekrem Düzen

Klinik Psikolog, Psikoterapist
  • ODTÜ Psikoloji Bölümü, 1990

  • Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, 1996

  • ODTÜ Bilim Felsefesi Yüksek Lisans, 1996

  • Ankara Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Doktora 2006

1990’da ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 döneminde ODTÜ İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1991-1993 yıllarında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine odaklı bir projede Prof. Dr. Nail Şahin rehberliğinde araştırma koordinatörlüğünü üstlendi. 1993-1996 arasında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve ODTÜ Bilim Felsefesi Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Klinik Psikoloji Doktora derecesini 2006’da Ankara Üniversitesinden aldı. Lisans mezuniyetinden itibaren, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı (1991-1994), Sıhhiye Öğrenci Sağlık Merkezi (1994-1996) ve Erişkin Ruh Sağlığı birimlerinde (1996-1998) araştırma, staj, klinik gözlem, test, izleme-değerlendirme, ve psikoterapi çalışmalarında bulundu. Bu süreçte Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Işık Savaşır, Prof. Dr. Perin Yolaç ve Prof. Dr. Nesrin Şahin’den süpervizyon aldı.

 

1994-1999 yılları arasında UNICEF Türkiye Temsilciliği Eğitim Bölümü’nde çalıştı; araştırma, program geliştirme, eğitim planlama, görsel-işitsel-basılı yayın hazırlamada rol aldı. 1996’da Türk Psikologlar Derneği’nin genişleme faaliyetlerinde aktif rol aldı. 1997-1998 yıllarında Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’nde uzman psikolog olarak görev yaptı. 1999-2000 yıllarında askerlik hizmetini sıhhiye sınıfı yedek subay olarak KKTC’de yaptı. Bu süreçte, kışla psikolojik danışma merkezinin yeniden yapılandırılmasına ek olarak 1999 depremlerinin ardından silah altına alınan askerlere yönelik psikolojik destek hizmetlerinde bulundu. 2000-2001 yıllarında UNICEF’teki çalışmalarına deprem bölgesi odaklı program yöneticisi olarak devam etti.

 

2001 yılında Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi’nde uzman psikolog olarak başladığı görevine 2010 yılına dek devam etti. 2006’da İstanbul Okan Üniversitesi’nde ek görevli olarak lisans dersleri vermeye başladı. 2006-2010 arasında, Prof. Dr. Perin Yolaç ve Dr. Ahmet Tosun’un birlikte kurduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında ek görevli öğretim üyesi ve klinik süpervizör olarak yer aldı. Aynı dönemde Türk Psikologlar Derneği tarafından sunulan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim programlarında eğitici olarak da görev üstlendi.

 

2010 yılında İzmir Üniversitesi’nde yeni kurulmakta olan Psikoloji Bölümü’ne Dr. Ahmet Tosun ve Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu’yla birlikte kurucu öğretim üyesi olarak geçti. 2016 yılında dek sürdürdüğü bu görevine devam etme koşullarının ortadan kalkması üzerine Almanya’da Bielefeld Üniversitesi’nde Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Burada, toplumsal çatışmaları psikososyal yaklaşımla irdeleyen araştırma projelerinde yer aldı. Halen bu enstitüde, gençlik çalışanları arasında akran süpervizyon ağı kurmaya yönelik bir projenin yürütücülüğünü yapıyor. Diğer yandan, 2022’den itibaren Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksel Lisans programında ek görevli olarak süpervizyon veriyor.

 

Klinik eğitim ve psikoterapi uygulamalarına Bilişsel-Davranışçı okul ekseninde başlamış olmakla birlikte zamanla farklı okulların ortak kesenlerine yoğunlaşan birleştirici bir yaklaşım benimsedi. Bu birikimi, hayata geçirilebilir ve etkin bir varoluşçu anlayışa yükseltmeye uğraşıyor.

 

Gelişim Psikolojisi alanından getirdiği birikimi gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinde gerçekleştirdiği çalışmalara taşıdı. 2008-2018 yılları arasında, başta Toplum Gönüllüleri olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. Gençlik çalışanlarıyla süpervizyon çalışmalarını sürdürüyor.

 

Bilim felsefesi alanındaki ilgisini psikolojinin temel sorunsallarına yönelterek algı, öğrenme, bilinç ve bilimsel metodoloji konularında okuyup yazmaya devam ediyor.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

  • Birleştirici / Varoluşçu Terapi

İlgilendiği Konular

  • Anlam arayışı

  • Ölüm korkusu

  • Özgürlük ve bağımsızlık

  • Yaratıcılık ve üretkenlik

  • Kaygılar ve endişeler: Başarısızlık, değersizlik, yalnızlık, yalıtılmışlık, yabancılaşma, terkedilme, aldatılma, vazgeçilme, reddedilme, sevilmeme, istenmeme…

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Bielefeld Üniversitesi, Almanya,  Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırmaları Enstitüsü

2016-halen

Öğretim görevlisi bilimsel araştırmacı.

 

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2022 - halen

Ek görevli klinik süpervizör.

 

İzmir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2010-2016

Tam zamanlı öğretim üyesi.

 

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2006-2010

Ek görevli öğretim üyesi ve klinik süpervizör.

 

Sabancı Üniversitesi, Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi

2001-2010

Öğretim görevlisi klinik psikolog.

 

UNICEF-Türkiye Temsilciliği, Eğitim Bölümü

2000-2001

Proje yöneticisi.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri

1999-2000

Uzman klinik psikolog.

 

Bilkent Üniversitesi, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

1997-1998

Uzman klinik psikolog.

 

UNICEF-Türkiye Temsilciliği, Eğitim Bölümü

1994-1999

Proje danışmanı.

 

STFA İnanç Türkeş Eğitim Vakfı

1991-1993

Araştırma Koordinatörü.

 

ODTÜ İşletme Bölümü

1990-1991

Araştırma Görevlisi.

 

Psikoterapi Deneyimi

 

Klinik Süpervizör (kurumsal istihdam)

2006-halen

             

Klinik Psikolog, Psikoterapist (özel pratik)

May 2006-2010

 

Klinik Psikolog, Psikoterapist (kurumsal istihdam)

1997-Jul 2010

 

Klinik pratik, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Ruh Sağlığı Polikliniği

1996-1998

 

Klinik pratik, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Öğrenci Sağlık Merkezi

1994-1996

 

Gelişimsel ve klinik pratik, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı Polikliniği

1991-1994

YAYINLARI
Dr. Ekrem Düzen
Yeni Randevu Veremiyor
bottom of page