top of page
Klinik Psikolog Ömer Emre Bayram

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Bireysel Psikoterapist
Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü / PDR Bölümü

​2012 - 2017

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​2018 - 2021

 

Yeditepe Üniversitesi'nde çift anadal programı yaptı ve 2017 yılında "Psikoloji" ve "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Psikoloji bölümünü "bölüm birincisi", PDR bölümünü "bölüm üçüncüsü" olarak tamamladı. Lisans eğitiminde Erasmus+ öğrenci değişimi programı ile Ljubljana Üniversitesi Andragoji ve Pedagoji Bölümü’nde öğrenim gördü. Lisans eğitimi boyunca çeşitli eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezinde ve yaşlı bakım evlerinde stajlar yaptı.

Lisans eğitiminin ardından 1 yıl süreyle özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çalıştı. Burada öğrenciler ile bireysel görüşmeler, sınav kaygısı gibi alanlar ile ilgili grup danışmanlığı, kariyer planlama görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca çeşitli konularda veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerler verdi.

2018 yılında Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. Uzmanlık eğitimi boyunca ağırlıklı olarak "Bilişsel Davranışçı Terapi" yönelimli psikoterapi eğitimi aldı. Yüksek lisansını ‘‘Antidepresanlara yönelik tutum ve inançlarda hastalık algısı, sosyal damgalanma ve algılanan sosyal desteğin rolü’’ adlı tezi ile bitirdi. Yürüttüğü araştırmayı 21. Ulusal Psikoloji Kongresinde sözlü bildiri şeklinde sundu.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında bir yıl boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadın, erkek ve çocuk/ergen yataklı servislerinde klinik stajını tamamladı. Aynı dönemde bir yıl süresince Dr. Ahmet Tosun süpervizörlüğünde psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. 

2019 yılında The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimini Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan aldı. ISST onaylı Şema Terapisti olmak amacıyla Dr. Esra Ersayan’dan süpervizyon almaktadır. 

2021 yılında Pinna Psikoloji ekibine katılmıştır. Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında ağırlıklı olarak Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerinden faydalanmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 2021 yılında TPD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen Psikolojik İlk Yardım Eğitimi ve Travma Temel Eğitimlerini aldı. 30 Ekim İzmir depremi ve Koronavirüs süresinde desteğe ihtiyacı olan bireylere yönelik TPD’nin yürüttüğü psikososyal destek ekibinde gönüllü olarak görev almıştır.

 

2022 yılı itibariyle Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çeşitli dersler vermektedir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Hümanistik Yaklaşım

 • Şema Terapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

İlgilendiği Konular

 • Üzüntü, mutsuzluk,

 • Kaygı, endişe,

 • Öfke, engellenmişlik hissi,

 • Yalnızlık,

 • Değersizlik ve yetersizlik gibi duygular,

 • Duyguları tanıma,

 • Başarısızlık, kusurluluk,

 • Mükemmeliyetçilik,

 • Kişilerarası ilişki sorunları,

 • İş ve okul yaşamı ile ilişkili sorunlar, 

 • Özgürleşme, bireyleşme,

 • Kendini keşfetme süreci.

PROFESYONEL DENEYİMİ

Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2022

Ek Görevli olarak ders vermektedir.

 

Psikoterapi Deneyimi

 

İnventa Psikoloji

2022 – Halen

Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermektedir.

 
Pinna Psikoloji

​2021 - Halen

Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermekte

Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi
2019-2020
Uzmanlık eğitimi süresince yetişkin bireylere süpervizyon altında psikoterapi hizmetleri sunmuştur.

Özel Eğitim Kurumu (Doğa Koleji)

2017 – 2018 

Özel bir eğitim kurumunda Psikolojik Danışman olarak bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, kurum içi eğitimler gerçekleştirmiştir.

YAYINLARI

Meral Öğütçü, Y., Yakın, İ., Çarboğa, G. & Bayram, Ö. E. (2023). Kovid-19 kaynaklı endişenin yaygın anksiyete bozukluğuna etkisinde bilinçli farkındalık, bilişsel kontrol ve bilişsel esneklik değişkenlerinin aracı rolü . Klinik Psikoloji Dergisi.

 

Bayram Ö. E. & Kahraman F. (2022, Ekim). Antidepresanlara Yönelik Tutum ve İnançlar Üzerinde Hastalık Algısı, Sosyal Damgalanma ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü. [Sözel Bildiri] 21. Ulusal Psikoloji Kongresi. Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

bottom of page