Uzman Klinik Psikolog Ömer Emre Bayram | Kadıköy Bağdat Caddesi

Uzm. Psk. Ömer Emre Bayram

Bireysel Psikoterapist
Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü / PDR Bölümü

​2012 - 2017

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​2018 - 2021

 

Yeditepe Üniversitesi'nde çift anadal programı yaptı ve 2017 yılında "Psikoloji" ve "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" bölümlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Psikoloji bölümünü "bölüm birincisi", PDR bölümünü "bölüm üçüncüsü" olarak tamamladı. Lisans eğitiminde Erasmus+ öğrenci değişimi programı ile Ljubljana Üniversitesi Andragoji ve Pedogoji Bölümü’nde öğrenim gördü. Lisans eğitimi boyunca çeşitli eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezinde ve yaşlı bakım evlerinde stajlar yaptı.

Lisans eğitiminin ardından 1 yıl süreyle özel bir eğitim kurumunda psikolojik danışman olarak çalıştı. Burada öğrenciler ile bireysel görüşmeler, sınav kaygısı gibi alanlar ile ilgili grup danışmanlığı, kariyer planlama görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıca çeşitli konularda veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerler verdi.

2018 yılında Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. Uzmanlık eğitimi boyunca ağırlıklı olarak "Bilişsel Davranışçı Terapi" yönelimli psikoterapi eğitimi aldı. Yüksek lisansını ‘‘Antidepresanlara yönelik tutum ve inançlarda hastalık algısı, sosyal damgalanma ve algılanan sosyal desteğin rolü’’ adlı tezi ile bitirdi.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında bir yıl boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadın, erkek ve çocuk/ergen yataklı servislerinde klinik stajını tamamladı. Aynı dönemde bir yıl süresince Dr. Ahmet Tosun süpervizörlüğünde  psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi. 

2019 yılında The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimini Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan alarak süpervizyon aşamasına geldi.

2021 yılında Pinna Psikoloji ekibine katılmıştır. Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında ağırlıklı olarak Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerinden faydalanmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. 2021 yılında TPD İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen Psikolojik İlk Yardım Eğitimi ve Travma Temel Eğitimlerini aldı. 30 Ekim İzmir depremi ve Koronavirüs süresinde desteğe ihtiyacı olan bireylere yönelik TPD’nin yürüttüğü psikososyal destek ekibinde gönüllü olarak görevine devam etmektedir.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Şema Yaklaşımı

 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

İlgilendiği Konular

 • Üzüntü, mutsuzluk,

 • Kaygı, endişe,

 • Kişilerarası ilişki sorunları,

 • Mükemmeliyetçilik,

 • Özgürleşme, bireyleşme,

 • Öfke, engellenmişlik hissi,

 • Duyguları tanıma,

 • Yalnızlık,

 • Değersizlik ve yetersizlik gibi duygular,

 • Başarısızlık, kusurluluk,

 • Kendini keşfetme süreci.

PROFESYONEL DENEYİMİ
Pinna Psikoloji

​2021 - Halen

Uzman Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık hizmetleri vermekte

Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi
2019-2020
Uzmanlık eğitimi süresince yetişkin bireylere süpervizyon altında psikoterapi hizmetleri sunmuştur.

Özel Eğitim Kurumu (Doğa Koleji)

2017 – 2018 

Özel bir eğitim kurumunda Psikolojik Danışman olarak bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, kurum içi eğitimler gerçekleştirmiştir.