top of page
Uzman Klinik Psikolog Gamze Çarboğa | Kadıköy Bağdat Caddesi

Uzm. Psk. Gamze Çarboğa

Bireysel Psikoterapist
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2013 - 2018

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​2018 - 2021

 

2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Laboratuvarı’nda, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde ve Simeco/Teka Grup Şirketi’nde staj yaptı.


Dr. Öğr. Üyesi Nevra Cem Ersoy ile birlikte iş-özel yaşam dengesini araştırdıkları bir çalışma yürüttü. Bu araştırmanın sonuçlarını 2017 yılında Lizbon’da gerçekleşen 14th European Conference on Psychological Assesment (ECPA) kongresinde sundu.


Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü ile sosyal anksiyete ve kendine yönelik dikkat arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmayı 2018 yılında Sofya’da gerçekleşen 48th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) kongresinde sundu.


Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimine 2018 yılında Acıbadem Üniversitesi’nde başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında "Bilişsel Davranışçı Terapi" yönelimli psikoterapi eğitimi aldı. Tez çalışmasında duygu düzenleme süreçleri, yaşantısal kaçınma ve yaygın anksiyete bozukluğu arasındaki ilişkileri inceledi. Uzmanlık eğitimi döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kadın, erkek ve çocuk/ergen yataklı servislerinde klinik stajını tamamladı. 1 yıl boyunca Dr. Ahmet Tosun süpervizörlüğünde psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdi.


The International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi temel eğitimini tamamladı, süpervizyon aşamasına geldi. 


Özel bir şirkette çalışan yetişkinlere psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. “Covid-19 Kaynaklı Kaygının Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Etkisinde Maneviyat, Farkındalık, Bilişsel Kontrol ve Esneklik Değişkenlerinin Rolü” başlıklı TÜBİTAK projesinde bursiyer olarak çalıştı. Araştırmayla ilgili makale çalışmalarına devam etmektedir.

Psikoloji alanı ile ilgili yazılarını  https://www.muthispsikoloji.com/author/gamzecarboga/  sayfasında yayınlamaktadır.

UZMANLIK ALANI

Kullandığı Yaklaşımlar

 • Hümanistik Yaklaşım

 • Şema Terapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

İlgilendiği Konular

 • Yaygın kaygı, endişe

 • Kişilerarası problemler

 • Öz utanç, kusurluluk

 • Değersizlik ve yetersizlik duyguları

 • Öfke sorunları

 • Duygu düzenleme güçlükleri

 • Mükemmeliyetçilik

 • Kendini tanıma süreci

 • Belirsizlikle başa çıkma

 • Başarısızlık korkusu

 • Karar verme zorlukları

 • Ayrılık ve terk edilme korkuları,

 • Destek ve ilgi bağımlılığı,

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyimi

Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2022

Ek Görevli olarak ders vermektedir.

TÜBİTAK Projesi Araştırma Asistanı
2020-2021
“Covid-19 kaynaklı kaygı ve yaygın anksiyete bozukluğu” konulu bir TÜBİTAK projesinde
araştırma asistanı olarak çalıştı.
 
 
Psikoterapi Deneyimi
 
Pinna Psikoloji

​2021 - Halen

Uzman Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık hizmetleri vermekte

Yaşantı Psikoloji
2021 - Halen
Uzman Klinik Psikolog olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri vermektedir.

Çalışan Destek Hizmetleri
2020-2021
Anlaşmalı kurumlarda çalışan yetişkin bireylere psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Birimi
2019-2020
Uzmanlık eğitimi süresince yetişkin bireylere süpervizyon altında psikoterapi hizmetleri sunmuştur.

YAYINLARI

Meral Öğütçü, Y., Yakın, İ., Çarboğa, G. & Bayram, Ö. E. (2023). Kovid-19 kaynaklı endişenin yaygın anksiyete bozukluğuna etkisinde bilinçli farkındalık, bilişsel kontrol ve bilişsel esneklik değişkenlerinin aracı rolü . Klinik Psikoloji Dergisi.

 

Meral, Y., Çarboğa, G., Küçükoğlu, A. (2018). The more thoughts about thoughts the more social anxiety. Poster presentation at 48th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Sofia, Bulgaria.

Ersoy, N.C., Çarboğa, G., Şengün, G. (2017). Family-supportive organizational perceptions and family-supportive supervisor behaviors in Turkey. Oral presentation at 14th European Conference on Psychological Assessment, Lisbon, Portugal.

bottom of page