Dr. Ahmet Tosun

Bireysel Terapist
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​1992 - 1996

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (M.S.)

​1996 - 1999

Hacettepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora (PhD)

​1999 - 2005

Merkezimizin kurucusu ve klinik süpervizörüdür.

 

1970 yılında İzmir’de doğdu. 1996’da Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Araştırma Görevlisi olarak, klinik psikoloji alanında uzmanlık (1999) ve doktora derecelerini (2005) yine bu üniversitede tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi,  Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Psikiyatri Servisi gibi hastanelerde yaklaşık 9 yıl süren klinik stajlarını tamamladı.

 

1996-1999 yılları arasında alanımızın en değerli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Işık Savaşır ile birlikte çalışma şansı buldu. Sevgili Işık hocanın vefatından sonra Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği “Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülünü”nü kazandı. 

 

1997-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezinde öğrencilere psikoterapi hizmeti verdi. Bu uzun süreç boyunca Prof. Dr. Gonca Soygüt'ten süpervizyon aldı ve birlikte Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarının temellerini attılar.

 

1999-2001 arasında Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi II. Psikiyatri Servisinde Prof. Dr. Erol Göka ile doktora klinik stajını yaptı ve hocası Dr. Göka'nın süpervizyonlarına katıldı.

 

2004 yılında askerliğini "Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde" psikolog olarak yaptı ve gazilerimize psikoterapi hizmeti verdi. Aynı zamanda kurumdaki psikologlara psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon, diğer sağlık personeline hizmet içi eğitimler sundu.

 

Akademik çalışmalarına 2004 yılından 2015 yılına kadar Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etti. Araştırmacı olarak yurtdışı ve yurtiçi dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayınlandı. Bölüm başkan yardımcısı, yüksek lisans koordinatörü, kongrelere yayın danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 2005 yılında Prof. Dr. Perin Yolaç'la birlikte "Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" programlarını kurdular ve uzun yıllar bu programların koordinatörlüğünü yürüttüler. Dr. Tosun bu dönede lisans derlerine ek olarak, klinik psikoloji dersleri, psikoterapi eğitimleri ve süpervizyonları verdi. Okan Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, ek görevli olarak çeşitli üniversitelerin "klinik psikoloji yüksek lisans" programlarında ders vermeye devam etti. Tüm klinik psikoloji ihtisası süresince Clint Centered Therapy (CCT), Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ve Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) eğitimleri aldı. WISC, WAIS, TAT, MMPI, Bender-Gestalt gibi klinik testlerin uygulaması konusunda yetkinlik kazandı. İhtisas sonrasındaki uzun meslek hayatında Gestalt Therapy, Acceptance and Commitment Therapy (ACT)  ve Schema Therapy gibi eğitimler aldı. Psikoterapi uygulamalarıyla geçen 25 yıl sonucunda Dr. Tosun, kendi klinik tecrübelerine dayalı olarak adı geçen tüm bu terapi okullarını Varoluşçu Felsefe çerçevesi içinde sentezlemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda ilgilendiği ana konu;  bir yanda anlam arayışı, bireyleşme, özgürlük, kendini gerçekleştirme, hayatı keşfetme, kendi olma gibi öznel ihtiyaçlar, bir yanda ilişki kurma, sevme-sevilme, güven, şevkat, korunma gibi kişilerarası ihtiyaçlar, öte yanda sosyal aidiyet, tanınırlık,  başarı, saygınlık, sosyal statü gibi toplumsal ihtiyaçlar arasında sıkışmış olan "insan olma" halidir. 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. TPD'nin çeşitli komisyonlarında uzun yıllar çalışmıştır.

 

1999 Büyük Marmara depreminde Gölcük, Değirmendere ve Adapazarı‘nda TPD'nin gönüllü psikologlarından biri olarak hizmet verdi. Yaklaşık 1,5 yıl alana gidip gelen TPD ekiplerinde görev almaya devam etti. 2002 Afyon depreminde de pek çok köy ve kasabada TPD'nin gönüllü hizmetlerinde yer aldı. Askerliğini de içeren 2002-2004 yılları arasında Ankara TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde gönüllü psikoterapi ve meslek içi eğitim hizmetleri verdi. Gönüllü çalışmaları pek çok farklı alanda hala devam etmektedir.

UZMANLIK ALANI

Psikoterapi Yaklaşımı

 • Varoluşçu-Hümanistik Terapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Rasyonel Duygusal Davranışsal Terapi

Bireysel Psikoterapi

 • Varoluşsal anlam arayışı, 

 • Özgürleşme - bireyleşme,

 • Kendini gerçekleştirme ve kendi oluş süreci,

 • Değersizlik duyguları,

 • Yalnızlık duyguları ve yabancılaşma,

 • Boşluk duygusu,

 • Kendine güven ve yeterlilik sorunları,

 • Terkedilme, aldatılma ve reddedilme korkuları,

 • Sevgi ve şefkat ihtiyacı,

 • İlişkilerde bağımlılık,

 • Kırılganlık ve dayanıksızlık duyguları,

 • Başkalarını memnun edicilik ve boyun eğicilik,

 • Sağlıklı ve doyumlu sosyal ilişki örüntüsü inşa etme,

 • Yaratıcı ve üretken hayat tarzı.

PROFESYONEL DENEYİMİ
Akademik Deneyim

 

Acıbadem Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2018 - halen

Ek görevli olarak psikoterapi dersleri vermektedir.

Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı

2013-2014

Ek görevli olarak psikoterapi süpervizyon dersi vermiştir.

Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

​2012 - 2014

Ek görevli olarak psikoterapi süpervizyon dersleri vermiştir.

Okan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​2004 - 2015

Psikoloji Bölümünün kurulması, yürütülmesi ve ders programının düzenlenmesinde katkıda bulundu. Bölüm Başkan Yardımcısı ve Psikoloji Yüksek Lisans Koordinatörü olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Psikoloji Yüksek Lisans programlarının kurulması ve yürütücülüğünü üstlendi. 

Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

​1996 - 2004

Yüksek lisans ve doktora boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora döneminde diğer bölümlere "Psikoloji 101" dersleri verdi. "Klinik Psikoloji Laboratuvarının" kurulmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulundu.

 

Psikoterapi Deneyimi

 

Artı Psikolojik Danışmanlık, İzmir

​2010 - 2012

Doç.Dr. Azmi Varan ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme, ve psikolojik danışmanlık uygulamaları yaptı

 

Mentha Psikoterapi, İstanbul

​2004 - 2010

Psikiyatrist Prof.Dr. Kültegin Ögel ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

 

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara

​2004

Ampütasyon kliniğinde görev aldı; savaş travması, travma sonrası stres bozukluğu, uzuv ve işlev kaybına uyum, sivil hayata uyum, fizyo-terapi, rehabilitasyon ve tıbbi tedavilerde hasta işbirliği, gibi konularda gazilerle çalıştı; kurumdaki hemşire ve fizyoterapislere meslek içi eğitim seminerleri verdi; kurumdaki psikologlara psikoterapi eğitimleri verdi.

Psikolojik Hizmetler Enstitüsü, Ankara

​2001 - 2003

Dr. Nedret Öztan ile birlikte çalıştığı bu merkezde psikolojik değerlendirme, BDT yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 2. Psikiyatri Servisi

​1999 - 2001

Prof. Dr. Erol Göka'nın ekbinde bir sene tam zamanlı, iki yıl yarı zamanlı olarak kapalı serviste çalıştı. Psikoz, bipolar bozukluk, majör depresyon, sanrısal bozukluklarla çalıştı, psikolojik testler ve değerlendirmeler yaptı, BDT uygulamaları ve hasta aileleriyle psiko-eğitimler yürüttü.

 

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Öğrenci Sağlık Merkezi

​1997 - 2003

Hacettepe Üniversitesi'ndeki asistanlığı süresince Beytepe Sağlık Merkeziyle ortak çalışmalar yürüttü, psikolojik testler uyguladı, BDT yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

YAYINLARI

Cankardeş, S. ve Tosun, A. (2016). Gençlerde sağlık inanç modeli yaklaşımı çerçevesinde kondom kullanmayı etkileyen faktörler. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 31 (77), 31-41.

 

Tosun, A., Maçkalı, Z., Çağın-Tosun, Ö.,Kapucu-Eryar, A., & Mansell, W. (2015). Extreme appraisals of internal states and length of remission in remitted bipolar patients. Archives of Neuropsychiatry, 52: 406-411.

 

Yörük P. ve Tosun A. (2015). Obsesif kompulsif bozuklukta üst-bilişsel model [Meta-cognitive model in OCD]. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar [Current Approaches in Psychiatry], 7 (2), 190-207.

 

Maçkalı, Z., Tosun, A., Çağın-Tosun, O., Gursu Hariri, A., Akkaya, C., Iyidogan, E., & Süer Yalçın, E. (2014). The Validity and Reliability of The Brief-Hypomanic Attitudes and Positive Predictions Inventory-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 25 (2): 124-32.

 

Şaşıoğlu, M., Gülol,G. ve Tosun, A. (2014). Aleksitimi: Tedavi girişimleri [Alexithymia: Treatment Interventions]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 6(1): 22-31. 

 

Şaşıoğlu, M., Gülol,G. ve Tosun, A. (2013). Aleksitimi kavramı [The concept of alexithymia]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 5(4): 507-527. 

 

Erguvan Eryılmaz, T. ve Tosun, A. (2013). Obsesif kompulsif bozuklukta kontrol ihtiyacı.  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 121-130.Yıldırımlı, G., & Tosun, A. (2012). Cognitive processing in post-traumatic stress disorder. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 1429-1442. ​Maçkalı, M. ve Tosun, A. (2011). Bipolar bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi [CBT in bipolar disorder]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 3 (4); 571-594. ​Sarp, N. ve Tosun, A. (2011). Duygu ve otobiyografik bellek [Emotion and autobiographical memory.] Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 3 (3); 446-465. Tosun, A​. (2009). Depresyonda bilgi işleme süreci. (Edt. Metehan Irak). Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.​Irak, M., & Tosun, A. (2008). Exploring the role of metacognition in obsessive–compulsive and anxiety symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 22, 1316–1325.​​​Tosun, A. ve Irak, M. (2008). Adaptation, validity, and reliability of the Metacognition Questionnaire-30 for the Turkish population, and its relationship to anxiety and obsessive-compulsive symptoms. Turkish Journal of Psychiatry, 19 (1), 67-80.​​T​osun, A. (2006). Depresif belirti düzeyi yüksek kişilerde otobiyografik anıların bilince istemsiz gelişleri ve depresif içerikleri. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 21 (58), 21-37.

​

​​​Tosun, A. ve Dağ, İ. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük bellek görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 15 (46), 29-39.