top of page
Verilen Hizmetin Özellikleri ve Koşullar üzerinde Anlaşma Metni

Psikolojik Danışmanlık​ hizmeti, diğer sektörlerdeki hizmetlerden çok farklı, özel, hassas ve mahrem bir ilişki biçimini gerektirir. Psikoterapi bazı durumlarda uzun sürebilir ve bu süreçte karşılıklı olarak çok yatırım yapılır. Bu nedenle, süreç başlamadan önce koşullar üzerinde anlaşmak son derece gerekli ve her iki taraf için de koruyucudur. 

 • Pinna bir psikolojik danışmanlık merkezidir, bir psikiyatri merkezi değildir. Burada psikiyatrik hastalık tanısı konmamakta ve hastalık tedavi hizmeti bulunmamaktadır. 

 • Terapi sürecinin herhangi bir aşamasında;

  • psikiyatrik bir hastalık (psikopatoloji) olasılığı gözlenirse ya da 

  • kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme olasılığı ortaya çıkarsa,

danışanı bilgilendirmek ve Ruh Sağlığı Yasası'nın hasta hakları doğrultusunda bir psikiyatriste yönlendirmekle yükümlüyüz.

 • Bize verdiğiniz her türlü kişisel bilgi KVKK kapsamında koruma altındadır. Mutlak gizlilikle saklanır, hiçbir üçüncü kişiyle paylaşılamaz. Buna aile üyeleri de dahildir. (Kişinin kendine veya bir başkasına zarar verme olasılığı gibi hayati bir risk söz konusu olursa bu ilke işletilmez.)

 • Danışan verilen hizmetten memnun kalmadıysa veya herhangi bir nedenden ötürü görüşmeleri sonlandırabilir.

 • Psikolog kendi uzmanlığının veya kullandığı yöntemin, danışanın ihtiyaçlarına uygun olmadığını veya beklenen faydayı sağlamadığını tespit ederse, süreci sonlandırabilir.

 • Terapi seansı ~45 dk. sürer.

 • Seansa geç kaldığınızda, diğer seansları aksatmamak için seansınızın bitiş süresini uzatmak mümkün değildir.

 • Alınan bir randevu iptal edildiğinde, psikoloğun o saati boş kalacağı için seans ücretinin yarısı talep edilir.

 • Randevuların iptal oranı %25 (1/4) aşarsa, terapist terapiyi sonlandırabilir ve bekleme listesindeki diğer başvurulara sıra verilir.

 • Online görüşmelerde de yukarıdaki tüm koşullar geçerlidir.

bottom of page