Hakkımızda

"Geçerli, güvenilir, bilime dayalı hizmet"

Pinna, bir psikolojik danışmanlık ve psikoterapi merkezidir.

Uzmanlarımız, köklü üniversitelerin Psikoloji Bölümlerinden mezun olduktan sonra, "klinik psikoloji" alanında master veya doktora yapmış psikologlardır.

Pek çok uzmanımız meslek hayatlarının uzun yıllarını önemli ruh sağlı merkezlerinde klinik psikolog olarak geçirmişlerdir.

Aynı zamanda ekibimizde akademisyenler, akademiye dışarıdan dersler veren uzmanlar ve eski akademisyenler de bulunmaktadır.

Dolayısıyla Pinna ekibi, bir ayağı psikoterapi uygulamalarında diğer ayağı psikoloji akademisi içinde olan dinamik bir ekiptir.

 

Pinna ekibi olarak;

Bireysel Psikoterapi ve Çift-Evlilik Terapisi alanlarında hizmet sunmaktayız.

Sadece yetişkinlerle çalışmaktayız.

İnsanı ve yaşadığı sorunları Varoluşçu bir genel çerçeve içinde ele almaktayız.

Bu genel çerçeve içerisinde  Psikodinamik Terapi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Rasyonel Duygusal Davranışsal Terapi, Hümanistik Terapi ve EMDR gibi yöntemler kullanmaktayız. 

Her birimiz farklı okullardan mezun olup, farklı psikoterapi eğitimleri aldığımız için her birimizin uzmanlık alanı, ilgilendiğimiz konular ve kullandığımız yöntemler farklılık göstermektedir. Bu nedenle özgeçmişlerimizi inceleyerek, danışmanlık almak istediğiniz konuya uygun olup olmadığımızı veya ekibimizdeki hangi uzmanın daha uygun olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu konuda asistan arkadaşlarımız da size yardımcı olacaklardır.

 

 Danışanlarımızın çalışmak istediği konu psikoterapilerimizin merkezinde olmak birlikte, bizlerin ruh sağlığı için ulaşmayı amaçladığımız hedefler, bireylerin kendilik farkındalığını artırmak, immatur psikodinamikleri keşfetmek, mutlu bir hayat için benlik işlevlerini geliştirmek, kişiyi özgürleştirmek ve kendi oluş sürecine aktif katkı sunmaktır.

İnsan kendi kendisinin hem hammaddesi hem heykeltıraşıdır. Kendisini kendi özünden inşa etme gücüne sahiptir. Psikolojik hizmetlerin ana hedefi kişinin becerikli, yaratıcı ve özgür bir heykeltıraş olmasına katkı sunmaktır. 

Bizim Kimiz?

Merhaba. Ben Ahmet Tosun. Öykümüzü sizlere anlatma görevini ben üstlendim. Her birimizin kişisel öyküsü çok daha uzun olmakla birlikte Pinna'nın hikayesi 2012 yılında başlıyor.

 

Çeşitli üniversitelerde çalışan bir grup akademisyen klinik psikolog, 2012 yılında bir araya gelerek Pinna'yı kurduk. O zamanlar amacımız, her birimizin farklı ruh sağlığı merkezinde yürüttüğü psikoterapi uygulamalarını bir çatı altında toplamaktı. Yola küçük bir grup olarak çıkmıştık, ama zaman içinde ekibimize yetiştirdiğimiz eski öğrencilerimiz, psikoterapist dostlarımız, yeni akademisyen arkadaşlarımız, genç meslektaşlarımız da katıldı. Bugün geldiğimiz noktada Pinna, farklılıkları ve zenginlikleriyle bir araya gelmiş bir grup psikoloğun birlikte geliştiği, birlikte ürettiği, birlikte çalıştığı aktif bir psikoterapi merkezidir. Burada hepimizin temel amacı; sahip olduğumuz tüm bilgi birikimi ve deneyimi siz danışanlarımızın hizmetine sunarak bunları somut bir faydaya dönüştürmektir. İşte sizlere ulaşacak bu fayda, bütün bu hikayede olup bitenleri anlamlı kılacak en önemli şeydir.

Ekibimi tanıtırken umarım aşırıya kaçmış olmam. Buradaki insanlar, her şeyden önce bilimsel düşünceyi düstur edinmiş, merak etmeyi, araştırmayı, şüphe etmeyi, sorgulamayı ve öğrenmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş insanlardır. Ben de dahil buradaki herkes, hala öğrenci, hala araştırmacı, hala okuyucu, hala meraklı bir çocuk olarak hayatlarını psikoloji bilimi içerisinde geçirmektedir. Bugün bu insanlarla bir arada çalışarak günlerimi geçiriyor olmayı, şahsen meslek hayatımın bana bir armağanı olarak düşünüyorum. Sevgili Carl Sagan'nın "bilim bir bilgi yığını değildir, bir düşünme biçimidir" sözü bu işte insanlarla geçirdiğim her günümün bir özeti gibidir.

Burada bilim ve bilimsel düşünce vurgusunu özellikle yapmak istedim. Çünkü ben bunu genel olarak psikolojinin ve özelde Pinna ekibinin temel ayırt edici unsuru olarak görüyorum. Psikoloji hizmetleri ve psikoterapi uygulamasının özünden bilimsel paradigmayı çekip çıkarırsan, geriye kalan şeye ne denebilir ki! Nitekim insanın sorunlarını çözmesini ve kendini geliştirmesini amaç edinmiş sayısız dinsel pratikler, kadim öğretiler, yaşam kılavuzları, bilgelik felsefeleri, mistik inançlar, şifa öğretileri, arınma ritüelleri ve yaşam koçlukları vardır. Tarih boyunca olmuşlardır. Pek çoğu günümüzde giderek artan bir ilgi de görmektedir. Hangisinden, ne kadar ve ne fayda sağlandığı kişiden kişiye değişmektedir. Bu yaklaşımları veya pratikleri yargılamıyorum. Kendim de dahil pek çok eşim dostum ve danışanım bunların bazılarını kendilerine yakın görmekte,  onlarla aktif veya pasif olarak ilgilenmektedir. Ben bu yaklaşımların, hayat denen kocaman bilmeceyi yaşamada insana farklı katkılar sunabileceğini düşünmekte ve hepsine saygı duymaktayım. Burada bunları anmamın nedeni psikoloji biliminin insana sunduğu hizmetlerin bunlardan farkını vurgulamaktır. İşte bu fark, bir kere daha tekrar edeceğim gibi, bizim hayata ve insana yaklaşımımızın bilimsel paradigmaya dayanmasıdır. Bu fark verdiğimiz tüm hizmetlerin temel kuramını, düşünme şeklini, çerçevesini, sınırları, yöntemini, amaçlarını, kısaca ağzımızdan çıkacak her kelimeyi belirler. Bu bizi bazen diğerlerinden öne, bazen de geriye koyar. Bilgelik felsefelerinin, kadim öğretilerin ve mistik pratiklerin yanında psikolojinin bilimsel yaklaşımı epeyce düz, somut, heyecansız, renksiz, iddiasız kalır. Olsun. Kişiye zarar verme riskini en çok gözeten, bunu önlemek için en fazla önlem alan, işe yarayıp yaramadığını sürekli sorgulayan, eksiklerini kusurlarını bulmaya, kendini yenilemeye kafayı en çok takan yaklaşım, bilime dayalı psikolojik hizmet ve müdahalelerdir. Verdiğimiz hizmetlerde işte bunun çabasında olmak, meslek etiğimizin en önemli unsurudur.

Evet, işte bütün bunları düşünerek ve bir fayda üretmeye çalışarak, ben meslek hayatımın 29., Pinna da hizmet hayatının 9. yılını geride bıraktı. Günün sonunda tüm bu çaba ve uğraşımızı değerlendirecek olanlar, elbette bizden hizmet alan değerli danışanlarımızdır. Umarım Pinna'da sunulan psikolojik hizmetler, hayatınıza katkı sağlamada bizden beklenti ve ihtiyaçlarınızı karşılamıştır, karşılamaktadır.

Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Ahmet Tosun

Ekim 2021